Matematik

Konu Başlığı Linkler
Tam Sayılar ve İşlemlerSayılara Giriş | Sayı Kümeleri | Sayı Doğrusu | Pozitif ve Negatif Sayılar | Basamak Kavramı | İşlemler | Temel Dört İşlem | İşlem Öncelikleri | Temel İşlem Kuralları | Tek ve Çift Sayılar | Ardışık Sayılar | Tanımsızlık ve Belirsizlik | Bir İfadenin En Küçük/En Büyük Değeri | Özel Sayılar | Ek-1: Yunan Harfleri |
Rasyonel SayılarRasyonel Sayı Tanımı | Kesirler | Genişletme, Sadeleştirme ve Denk Kesirler | Kesirlerle İşlemler | Kesirlerde Sıralama | Bir Çokluğun Bir Kesir Kadarı | Ondalık Sayılar | Ondalık Sayılarda Basamak Değerleri | Ondalık Sayılarla İşlemler | Devirli Ondalık Sayılar | Yüzdeler | Yüzdelerle İşlemler | Bir Çokluğun Bir Yüzde Kadarı | Kesir, Ondalık Sayı ve Yüzde Arası Dönüşümler | Ek-1: İrrasyonel Sayılar |
Bölenler ve KatlarBölünebilme | Bir Sayının Tam Bölenleri | Bölünebilme Kuralları | Genel Bölünebilme Kuralı | Bölmede Kalan | Asal Sayılar | Asal Çarpanlara Ayırma | Tam Bölen Sayısı | Aralarında Asal Sayılar | Asallık Testi | Bir Sayıdan Küçük Asal Sayıların Bulunması | Ortak Bölenler ve Katlar | En Büyük Ortak Bölen (EBOB) | En Küçük Ortak Kat (EKOK) | EBOB ve EKOK Ortak Özellikleri | Asal Çarpanların Küme Gösterimi | EBOB/EKOK Problemleri | Faktöriyel | Bir Faktöriyelde Bulunan Çarpan Sayısı | Faktöriyel Uygulamaları | 1-100 Arası Faktöriyel Tablosu |
Modüler AritmetikModüler Aritmetiğe Giriş | Modüler Aritmetik Tanımı | Modüler Aritmetikte İşlemler | Bir Sayının Çarpmaya Göre Tersi |
Denklemler ve EşitsizliklerAralık Gösterimi | Denklemler | Denklemlerin Özellikleri | Eşitsizlikler | Eşitsizliklerin Özellikleri | Eşitsizlikler Arası İşlemler | Çözüm Kümesi | Birinci Dereceden Denklemler | Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler | Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler | Birinci Dereceden Denklem Sistemleri | Birinci Dereceden Eşitsizlikler | Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler | Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlikler | Birinci Dereceden Eşitsizlik Sistemleri |
Oran ve OrantıOran | Orantı | Doğru Orantı | Ters Orantı | Bileşik Orantı | Ortalama |
Cebirsel İfadelerCebirsel İfade Tanımı | Cebirsel İfadelerle İşlemler | Eşlenik İfadeler |
Üslü İfadelerÜslü İfade Tanımı | Üslü İfade İşlem Kuralları | Üslü İfadelerde Sıralama | Üslü İfadeli Denklemler | Üslü İfadeli Eşitsizlikler | 10'un Kuvvetleri ile Gösterim | Bilimsel Gösterim |
Köklü İfadelerKöklü İfade Tanımı | Köklü İfade Tanım ve Görüntü Kümesi | Köklü İfade Grafikleri | Köklü İfade İşlem Kuralları | Köklü İfadelerin Değeri ve Sıralaması | Köklü Denklemler | Köklü Eşitsizlikler | Reel Olmayan Çözümler | Kayıp Çözümler |
Özdeşlikler ve Çarpanlara AyırmaÖzdeşlikler | Özdeşliklerin Farklı Kombinasyonları | Özdeşliklerin Geometrik İspatı | Çarpanlara Ayırma | Üç Terimli İfadeleri Çarpanlarına Ayırma |
Mutlak Değerli İfadelerMutlak Değer Tanımı | Mutlak Değer İşlem Kuralları | Mutlak Değer Denklemleri | Mutlak Değer Eşitsizlikleri | Üçgen Eşitsizliği | Bir Değer Aralığının Mutlak Değer Olarak İfadesi |
İkinci Dereceden Denklemlerİkinci Dereceden Denklem Tanımı | İkinci Dereceden Denklemleri Çarpanlarına Ayırma | İkinci Dereceden Denklemlerin Diskriminantı | İkinci Dereceden Denklemlerde Kök Katsayı İlişkisi |
Karmaşık SayılarSanal Sayılar | Karmaşık Sayı Tanımı | Karmaşık Sayılarda İşlemler | Karmaşık Sayıların Eşleniği | İkinci Dereceden Denklemlerin Karmaşık Sayı Kökleri | Karmaşık Sayıların Analitik Gösterimi |
PolinomlarPolinom Tanımı | Polinomun Özellikleri | Polinom Tipleri | Polinomlarda İşlemler | Polinomlarda Bölme İşlemi | Kalan Teoremi | Polinomların Çarpanları ve Kökleri | Rasyonel Kök Teoremi | Çok Değişkenli Polinomlar |
MantıkÖnermeler | Bileşik Önermeler | Ve Bağlacı | Veya Bağlacı | Ya Da Bağlacı | İse Bağlacı | Ancak ve Ancak Bağlacı | Bileşik Önermelerle İlgili Diğer Kurallar | Totoloji ve Çelişki | Açık Önerme | Niceleyiciler | Tanım, Aksiyom ve Teorem | Mantığın Elektrik Devrelerinde Kullanımı |
KümelerKüme Tanımı | Küme Gösterim Yöntemleri | Alt Küme | Kümelerle İşlemler | Kümelerin Kesişimi | Kümelerin Birleşimi | Bir Kümenin Tümleyeni | İki Kümenin Farkı | De Morgan Kuralları | Küme Problemleri | Sıralı İkili | Kartezyen Çarpımı | Kartezyen Çarpımının Grafik Gösterimi | Küme ve Mantık İşlemleri Karşılaştırma | Ek-1: Çoklu Küme |
SaymaSayma Tanımı | Toplama Yoluyla Sayma | Çarpma Yoluyla Sayma | Çıkarma Yoluyla Sayma | Sayma Uygulamaları | Güvercin Yuvası Prensibi | Dahil Etme - Hariç Tutma Prensibi |
PermütasyonPermütasyon Tanımı | Bir Örnekle Permütasyon | Permütasyon Yöntemleri | Çoklu Kümelerde (Tekrarlı) Permütasyon | Sayı Oluşturma | Kelime Oluşturma | Rafa Diziliş | Oturma Düzeni | Dairesel Permütasyon |
KombinasyonKombinasyon Tanımı | Bir Örnekle Kombinasyon | Kombinasyon Yöntemleri | Ekip Kurma | Nesnelerin Dağıtımı | Geometrik Kombinasyon |
OlasılıkOlasılık Kavramları | Olaylarla İşlemler | Olasılık Hesaplama | Koşullu Olasılık |
Binom İfadelerBinom Tanımı | Binom Açılımı | Binom Açılımında Terim Bulma | Çok Terimli İfadelerin Açılımı | Pascal Üçgeni |
Analitik GeometriKoordinat Düzlemi | Analitik Düzlemde Nokta | Analitik Geometri Formülleri | Analitik Uygulamalar | Analitik Düzlemde Simetri | Noktanın Simetriği | 3 Boyutlu Koordinat Sistemi |
Doğrunun AnalitiğiAnalitik Düzlemde Doğru | Doğrunun Eğimi | Doğrunun Denkleminin Bulunması | İki Doğrunun Birbirine Göre Durumu | İki Doğrunun Kesişimi | Doğrunun Analitiği Formülleri | Noktanın Doğruya Göre Durumu | Doğruda Eşitsizlikler | Doğrunun Simetriği |
Çemberin AnalitiğiAnalitik Düzlemde Çember | Çemberin Eksenlere Göre Durumu | Noktanın/Doğrunun/Çemberin Çembere Göre Durumu |
ParabolParabol Tanımı | Parabolün Grafiği | Parabolün Tanım ve Görüntü Kümesi | Parabolün Denkleminin Bulunması | Parabolün x Eksenine Göre Durumu | Parabolün Grafik Yorumu | Parabol ve Doğrunun Birbirine Göre Durumu | Parabolün Analitik Uygulamaları | Parabolde Eşitsizlikler | Parabolün Simetriği |
BağıntıBağıntı Tanımı | Bir Örnekle Bağıntı | Bağıntı Özellikleri |
FonksiyonlarFonksiyon Tanımı | Fonksiyon Kavramı | Fonksiyonların Grafik Gösterimi | Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesi | Fonksiyon Tipleri | Parçalı Fonksiyon | Örten ve İçine Fonksiyon | Birebir Fonksiyon | Periyodik Fonksiyon | Bileşke Fonksiyon | Ters Fonksiyon | Fonksiyonlarla İşlemler |
Fonksiyonların GrafikleriFonksiyon Grafiklerine Giriş | Artan ve Azalan Fonksiyonlar | Tek ve Çift Fonksiyonlar | Sürekli ve Süreksiz Fonksiyonlar | Fonksiyonların Dönüşümü | Öteleme | Daralma/Genişleme | Yansıma | Mutlak Değer | Döndürme | Dönüşümlerde İşlem Sırası | Fonksiyonların Dönüşüm Uygulamaları | Parabol Dönüşümleri | 3. Dereceden Polinom Dönüşümleri | Sinüs Fonksiyon Dönüşümleri | Üstel Fonksiyon Dönüşümleri | Logaritma Fonksiyon Dönüşümleri | Mutlak Değer Fonksiyon Dönüşümleri |
Fonksiyon TipleriFonksiyon Tiplerine Giriş | Sabit Fonksiyon | Doğrusal Fonksiyon | Özel Fonksiyonlar | Kuvvet Fonksiyonları | Kuvvet Fonksiyonlarının Tanım ve Görüntü Kümesi | Kuvvet Fonksiyonlarının Grafikleri | Köklü Fonksiyonlar | Köklü Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesi | Köklü Fonksiyonların Grafikleri | Mutlak Değer Fonksiyonları | Mutlak Değer Fonksiyonunun Parçalı Yazılışı | Mutlak Değer Fonksiyonu Grafikleri | Polinom Fonksiyonları | Polinomlarda Katlı Kökler | Polinom Fonksiyonu Grafikleri | Polinom Fonksiyonu Tanım ve Görüntü Kümesi | Rasyonel Fonksiyonlar | Rasyonel Fonksiyonları Tanımsız ve Sıfır Yapan Değerler | Asimptot Kavramı | Rasyonel Fonksiyonlarda Asimptot | Rasyonel Fonksiyonların Tanımsız Olduğu Noktalar | Rasyonel Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesi |
TrigonometriYönlü Açılar | Trigonometrik Fonksiyonlar | Temel Trigonometrik Özdeşlikler | Trigonometrik Değerler | Birim Çember | Bölgeler Arası Dönüşümler | Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri | Trigonometrik Fonksiyonlarda Grafik - Birim Çember İlişkisi | Trigonometrik Fonksiyonların Grafiklerinin Periyodu | Trigonometrik Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesi | Toplam, Fark ve İki Kat Açı Formülleri | Dönüşüm Formülleri | Trigonometrik Denklemler | Kosinüs ve Sinüs Teoremleri |
Ters Trigonometrik FonksiyonlarTers Trigonometrik Fonksiyon Tanımı | Ters Trigonometrik Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesi | Ters Trigonometrik Özdeşlikler | Ters Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri |
Üstel FonksiyonÜstel Fonksiyon Tanımı | Üstel Fonksiyon Tanım ve Görüntü Kümesi | Üstel Fonksiyonların Grafiği | Üstel Fonksiyon Denklemleri | Üstel Fonksiyon Eşitsizlikleri | Üstel Fonksiyon Uygulamaları |
LogaritmaLogaritma Tanımı | Doğal Logaritma | Logaritma İşlem Kuralları | Logaritma Tanım ve Görüntü Kümesi | Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği | Logaritmik Denklemler | Logaritmik Eşitsizlikler | Basamak Sayısı |
DizilerDizi Tanımı | Dizi Tipleri | Aritmetik Dizi | Geometrik Dizi | Diğer Diziler | Dizilerle İşlemler | Toplam Sembolü |
LimitLimit Tanımı | Limitin Grafik Yorumu | Limitin Epsilon-Delta Tanımı | Limit Kuralları | Doğrudan Yerine Koyma Yöntemi | Parçalı Fonksiyonların Limiti | Mutlak Değerli İfadelerin Limiti | Bileşke Fonksiyonların Limiti | Trigonometrik Fonksiyonların Limiti | Sonsuz Limit | Sonsuzda Limit | Limit Hesaplama | Belirsizlik Durumları | 0/0 Belirsizliği | L'Hospital Kuralı | Sonsuz/Sonsuz Belirsizliği | Sonsuz - Sonsuz Belirsizliği | 0 . Sonsuz Belirsizliği | Üstel Belirsizlikler | Sıkıştırma Teoremi | Diğer Konular |
SüreklilikSüreklilik Tanımı | Süreklilik ve Süreksizlik Örnekleri | Süreksizlik Tipleri | Fonksiyonların Sürekliliği | Parçalı Fonksiyonların Sürekliliği | Fonksiyon İşlemleri ve Süreklilik | Ara Değer Teoremi |
TürevDeğişim Oranı | Ortalama Değişim Oranı | Anlık Değişim Oranı | Türevin Tanımı | Türevlenebilirlik | Türev Alma Kuralları | Fonksiyonlarla İşlemlerin Türevi | Zincir Kuralı | Trigonometrik Fonksiyonların Türevi | Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi | Parçalı Fonksiyonların Türevi | Yüksek Dereceli Türev | Fonksiyon Grafikleri | Grafik Aralıklarının Türev Yorumu | Minimum ve Maksimum Noktaları | Büküm Noktaları | Fonksiyon Grafiklerinin Türev Yorumu | Türev Uygulamaları | Artan ve Azalan Aralıkların Bulunması | Büküm Noktalarının Bulunması | Yerel Minimum ve Maksimum Noktaların Bulunması | Maksimum - Minimum Problemleri | Kısmi Türev | Kapalı Fonksiyonların Türevi | İlişkili Oranlar |
VektörlerVektör Tanımı | Vektörlerle Toplama ve Çıkarma | Vektörlerle Çarpma | Koordinat Düzleminde Vektörler | Bir Vektörün Bileşenleri | 3 Boyutlu Koordinat Sisteminde Vektörler | Vektörlerin Açıları |
MatrislerMatris Tanımı | Matris Tipleri | Matrislerle İşlemler | Satır İşlemleri | Minör ve Kofaktör | Determinant | Ters Matris | Matrislerle Lineer Denklem Sistemleri Çözümü | Ters Matris Yöntemi | Gauss Eliminasyon Yöntemi | Cramer Kuralı |
Temel Kavramlar ve AçılarTemel Geometri Kavramları | Açılar | Açı Tipleri | Doğruların Oluşturduğu Açılar |
ÜçgenlerÜçgenlere Giriş | Üçgenin Açı Özellikleri | Orta Taban | Üçgenin Yardımcı Elemanları | Yükseklik | Açıortay | Kenarortay | Orta Dikme | Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları | Özel Üçgenler | Dik Üçgen | İkizkenar Üçgen | Eşkenar Üçgen | Üçgende Benzerlik | Üçgenin Alanı |
ÇokgenlerÇokgen Tanımı | Çokgenlerin Kenar ve Köşegen Özellikleri | Çokgenlerin Açı Özellikleri | Düzgün Çokgenler |
DörtgenlerDörtgenlere Giriş | Paralelkenar | Eşkenar Dörtgen | Dikdörtgen | Kare | Yamuk | Deltoid |
Çember ve DaireÇember ve Dairenin Tanımı | Çemberin Açı Özellikleri | Çemberin Uzunluk Özellikleri | Çemberin Çevresi ve Dairenin Alanı | Çevrel, İç ve Dış Teğet Çemberler |
Katı CisimlerPrizma | Silindir | Piramit | Koni | Küre |
İnteraktif Uygulamalarİnteraktif: Doğrunun Katsayıları | İnteraktif: Parabolün Katsayıları | İnteraktif: Tepe Noktası Bilinen Parabolün Denklemi | İnteraktif: Parabolde Dönüşümler | İnteraktif: 3. Derece Polinomda Dönüşümler | İnteraktif: Sinüs Fonksiyonunda Dönüşümler | İnteraktif: Üstel Fonksiyonda Dönüşümler | İnteraktif: Logaritma Fonksiyonunda Dönüşümler | İnteraktif: Mutlak Değer Fonksiyonunda Dönüşümler | İnteraktif: Üstel Fonksiyonun Tabanı | İnteraktif: Logaritma Fonksiyonunun Tabanı |