Matematik

Konu Başlığı Linkler
Tam Sayılar ve İşlemlerSayılara Giriş | Sayı Kümeleri | Sayı Doğrusu | Pozitif ve Negatif Sayılar | Basamak Kavramı | İşlemler | Temel Dört İşlem | İşlem Öncelikleri | Temel İşlem Kuralları | Tek ve Çift Sayılar | Ardışık Sayılar | En Küçük/En Büyük/Farklı Değer Bulma | Tanımsızlık ve Belirsizlik | Özel Sayılar | Ek-1: Yunan Harfleri |
Rasyonel SayılarRasyonel Sayı Tanımı | Kesirler | Genişletme, Sadeleştirme ve Denk Kesirler | Kesirlerle İşlemler | Kesirlerde Sıralama | Bir Çokluğun Bir Kesir Kadarı | Ondalık Sayılar | Ondalık Sayılarda Basamak Değerleri | Ondalık Sayılarla İşlemler | Devirli Ondalık Sayılar | Yüzdeler | Yüzdelerle İşlemler | Bir Çokluğun Bir Yüzde Kadarı | Kesir, Ondalık Sayı ve Yüzde Arası Dönüşümler | Ek-1: İrrasyonel Sayılar |
Bölenler ve KatlarBölünebilme | Bir Sayının Tam Bölenleri | Bölünebilme Kuralları | Genel Bölünebilme Kuralı | Bölmede Kalan | Asal Sayılar | Asal Çarpanlara Ayırma | Tam Bölen Sayısı | Aralarında Asal Sayılar | Asallık Testi | Bir Sayıdan Küçük Asal Sayıların Bulunması | Ortak Bölenler ve Katlar | En Büyük Ortak Bölen (EBOB) | En Küçük Ortak Kat (EKOK) | EBOB ve EKOK Ortak Özellikleri | Asal Çarpanların Küme Gösterimi | EBOB/EKOK Problemleri | Faktöriyel | Bir Faktöriyelde Bulunan Çarpan Sayısı | Faktöriyel Uygulamaları | 1-100 Arası Faktöriyel Tablosu |
Modüler AritmetikModüler Aritmetiğe Giriş | Modüler Aritmetik Tanımı | Modüler Aritmetikte İşlemler | Bir Sayının Çarpmaya Göre Tersi |
Denklemler ve EşitsizliklerAralık Gösterimi | Denklemler | Denklemlerin Özellikleri | Eşitsizlikler | Eşitsizliklerin Özellikleri | Çözüm Kümesi | Birinci Dereceden Denklemler | Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler | Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler | Birinci Dereceden Denklem Sistemleri | Birinci Dereceden Eşitsizlikler | Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler | Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlikler |
Oran ve OrantıOran | Orantı | Doğru Orantı | Ters Orantı | Bileşik Orantı | Ortalama |
ProblemlerSayı ve Kesir Problemleri | Yaş Problemleri | Hareket (Yol/Hız/Zaman) Problemleri | İşçi ve Havuz Problemleri | Yüzde, Kar ve Zarar Problemleri | Karışım Problemleri |
Cebirsel İfadelerCebirsel İfade Tanımı | Cebirsel İfadelerle İşlemler | Eşlenik İfadeler |
Üslü İfadelerÜslü İfade Tanımı | Üslü İfade İşlem Kuralları | Üslü İfadelerde Sıralama | Üslü İfadeli Denklemler | Üslü İfadeli Eşitsizlikler | 10'un Kuvvetleri ile Gösterim | Bilimsel Gösterim |
Köklü İfadelerKöklü İfade Tanımı | Köklü İfadelerin Tanım Aralığı | Köklü İfade İşlem Kuralları | Köklü İfadelerin Yaklaşık Değeri | Köklü İfadelerin Sıralaması | Paydayı Rasyonel Hale Getirme | Köklü Denklemler | Köklü Eşitsizlikler | Reel Olmayan Çözümler | Kayıp Çözümler |
Özdeşlikler ve Çarpanlara AyırmaÖzdeşlikler | Özdeşliklerin Farklı Kombinasyonları | Özdeşliklerin Geometrik İspatı | Çarpanlara Ayırma | Üç Terimli İfadeleri Çarpanlarına Ayırma |
Mutlak Değerli İfadelerMutlak Değer Tanımı | Mutlak Değer İşlem Kuralları | Mutlak Değer Denklemleri | Mutlak Değer Eşitsizlikleri | Üçgen Eşitsizliği | Bir Değer Aralığının Mutlak Değer Olarak İfadesi |
İkinci Dereceden Denklemlerİkinci Dereceden Denklem Tanımı | İkinci Dereceden Denklemleri Çarpanlarına Ayırma | İkinci Dereceden Denklemlerin Diskriminantı (Deltası) | İkinci Dereceden Denklemlerde Kök Katsayı İlişkisi |
Karmaşık SayılarSanal Sayılar | Karmaşık Sayı Tanımı | Karmaşık Sayılarda İşlemler | Karmaşık Sayıların Eşleniği | Denklemlerin Karmaşık Sayı Kökleri | Karmaşık Sayıların Grafiksel Gösterimi | Karmaşık Sayıların Modülü (Mutlak Değeri) | Karmaşık Sayıların Argümenti |
PolinomlarPolinom Tanımı | Katsayılar Toplamı ve Sabit Terim Bulma | Polinom Tipleri | Polinomlarda İşlemler | Polinomlarda Derece İşlemleri | Polinomlarda Bölme İşlemi | Kalan Teoremi | Polinomların Çarpanları ve Sıfırları | Polinomlarda Sıfır ve Katsayı İlişkisi | Rasyonel Kök Teoremi | Descartes'ın İşaret Kuralı | Basit (Kısmi) Kesirlere Ayırma | Çok Değişkenli Polinomlar |
Eşitsizliklerİkinci Dereceden Eşitsizlikler | Polinom Eşitsizlikleri | Rasyonel Eşitsizlikler |
MantıkÖnermeler | Bileşik Önermeler | Ve Bağlacı | Veya Bağlacı | Ya Da Bağlacı | İse Bağlacı | Ancak ve Ancak Bağlacı | Bileşik Önermelerle İlgili Diğer Kurallar | Totoloji ve Çelişki | Açık Önerme | Niceleyiciler | Matematiksel İspat | İspat Yöntemleri | Tümevarım Yöntemiyle İspat | Mantığın Elektrik Devrelerinde Kullanımı |
KümelerKüme Tanımı | Küme Gösterim Yöntemleri | Alt Küme | Kümelerle İşlemler | Kümelerin Kesişimi | Kümelerin Birleşimi | Bir Kümenin Tümleyeni | İki Kümenin Farkı | De Morgan Kuralları | Küme Problemleri | Kuvvet Kümesi | Sıralı İkili | Kartezyen Çarpımı | Kartezyen Çarpımının Grafik Gösterimi | Çoklu Kümeler | Küme ve Mantık İşlemleri Karşılaştırma |
Sayma ISayma Tanımı | Toplama Yoluyla Sayma | Çarpma Yoluyla Sayma | Çıkarma Yoluyla Sayma | Sayma Uygulamaları | Güvercin Yuvası Prensibi | Dahil Etme - Hariç Tutma Prensibi | Örten Fonksiyon Sayısı |
PermütasyonPermütasyon Tanımı | Bir Örnekle Permütasyon | Çoklu Kümelerde (Tekrarlı) Permütasyon | Sayı ve Kelime Oluşturma | Kişilerin ve Nesnelerin Dizilişi | Dairesel Permütasyon |
KombinasyonKombinasyon Tanımı | Bir Örnekle Kombinasyon | Kombinasyon Yöntemleri | Kişilerin Seçimi | Nesnelerin Seçimi | Kümelerde Kombinasyon | Geometrik Kombinasyon |
OlasılıkOlasılık Kavramları | Olaylarla İşlemler | Olasılık Hesaplama | Olasılık Problemleri | Sayma Yöntemleri ile Olasılık Problemleri | Koşullu Olasılık | Geometrik Olasılık |
Binom İfadelerBinom Tanımı | Binom Açılımı | Binom Açılımında Terim Bulma | Çok Terimli İfadelerin Açılımı | Pascal Üçgeni |
Sayma IIDüzensiz Dizilişler | Tam Sayıların Parçalanışı | Kümelerin Parçalanışı | İkinci Türden Stirling Sayıları | Nesnelerin Dağıtımı | Farklı Nesnelerin Farklı Kutulara Dağıtımı | Özdeş Nesnelerin Farklı Kutulara Dağıtımı | Farklı Nesnelerin Özdeş Kutulara Dağıtımı | Özdeş Nesnelerin Özdeş Kutulara Dağıtımı |
Analitik GeometriKoordinat Düzlemi | Analitik Düzlemde Nokta | Uzaklık Formülleri | Noktaların Doğrusallığı | Simetri Tipleri | Noktanın Simetriği | İzdüşüm |
Doğrunun AnalitiğiAnalitik Düzlemde Doğru | Doğrunun Eğimi | Doğrunun Denkleminin Bulunması | İki Doğrunun Birbirine Göre Durumu | İki Doğrunun Kesişimi | Doğrunun Analitiği Formülleri | Doğrunun Simetriği | Doğrusal Eşitsizlikler |
Çemberin AnalitiğiAnalitik Düzlemde Çember | Çemberin Eksenlere Göre Durumu | Noktanın/Doğrunun/Çemberin Çembere Göre Durumu |
ParabolParabol Tanımı | Parabolün Tepe Noktası | Parabolün Grafiği | Parabolün Tanım ve Görüntü Kümesi | Parabolün Denkleminin Bulunması | Parabolün Kökleri | Parabolün Köklerinin Konumu | Parabol ve Doğrunun Birbirine Göre Durumu | Parabolün Analitik Uygulamaları | Parabolde Eşitsizlikler | Parabolün Simetriği |
BağıntıBağıntı Tanımı | Bir Örnekle Bağıntı | Bağıntı Gösterim Yöntemleri | Bağıntı İşlemleri | Bağıntı Özellikleri | Denklik Bağıntısı | Sıralama Bağıntısı | Bağıntıların Kapanışı |
FonksiyonlarFonksiyonlara Giriş | Fonksiyon Olma Koşulları | Fonksiyon Sayısı | Fonksiyonların Grafik Gösterimi | Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesi | Fonksiyon Tipleri | Sabit Fonksiyon | Doğrusal Fonksiyon | Birim Fonksiyon | Parçalı Fonksiyon | Örten ve İçine Fonksiyon | Birebir Fonksiyon | Periyodik Fonksiyon | Bileşke Fonksiyon | Ters Fonksiyon | Fonksiyonlarla İşlemler | Çok Değişkenli Fonksiyonlar | Fonksiyonun Sol ve Sağ Tersi |
Fonksiyonların GrafikleriFonksiyon Grafiklerine Giriş | Artan ve Azalan Fonksiyonlar | Tek ve Çift Fonksiyonlar | Sürekli ve Süreksiz Fonksiyonlar | Fonksiyonların Dönüşümü | Öteleme | Daralma/Genişleme | Yansıma | Mutlak Değer | Döndürme | Dönüşümlerde İşlem Sırası | Fonksiyonların Dönüşüm Uygulamaları | Parabol Dönüşümleri | 3. Dereceden Polinom Dönüşümleri | Sinüs Fonksiyon Dönüşümleri | Üstel Fonksiyon Dönüşümleri | Logaritma Fonksiyon Dönüşümleri | Mutlak Değer Fonksiyon Dönüşümleri |
Fonksiyon TipleriFonksiyon Tiplerine Giriş | Özel Fonksiyonlar | Kuvvet Fonksiyonları | Kuvvet Fonksiyonlarının Tanım ve Görüntü Kümesi | Kuvvet Fonksiyonlarının Grafikleri | Köklü Fonksiyonlar | Köklü Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesi | Köklü Fonksiyonların Grafikleri | Mutlak Değer Fonksiyonları | Mutlak Değer Fonksiyonunun Parçalı Yazılışı | Mutlak Değer Fonksiyonu Grafikleri | Polinom Fonksiyonları | Polinomlarda Katlı Kökler | Polinom Fonksiyonu Grafikleri | Polinom Fonksiyonu Tanım ve Görüntü Kümesi | Rasyonel Fonksiyonlar | Rasyonel Fonksiyonları Tanımsız ve Sıfır Yapan Değerler | Rasyonel Fonksiyonların Tanımsız Olduğu Noktalar | Rasyonel Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesi |
TrigonometriYönlü Açılar | Trigonometrik Fonksiyonlar | Temel Trigonometrik Özdeşlikler | Trigonometrik Değerler | Birim Çember | Bölgeler Arası Dönüşümler | Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri | Trigonometrik Fonksiyonların Periyodu | Trigonometrik Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesi | Trigonometrik İfadelerin Değer Aralığı | Toplam, Fark ve İki Kat Açı Formülleri | Dönüşüm Formülleri | Trigonometrik Denklemler | Kosinüs ve Sinüs Teoremleri |
Ters Trigonometrik FonksiyonlarTers Trigonometrik Fonksiyon Tanımı | Ters Trigonometrik Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesi | Ters Trigonometrik Özdeşlikler | Ters Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri |
Üstel FonksiyonÜstel Fonksiyon Tanımı | Üstel Fonksiyon Tanım ve Görüntü Kümesi | Üstel Fonksiyonların Grafiği | Üstel Fonksiyon Denklemleri | Üstel Fonksiyon Eşitsizlikleri | Üstel Fonksiyon Uygulamaları |
LogaritmaLogaritma Tanımı | Doğal Logaritma | Logaritma İşlem Kuralları | Logaritma Fonksiyonu Tanım ve Görüntü Kümesi | Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği | Logaritmik Denklemler | Logaritmik Eşitsizlikler | Basamak Sayısı | Logaritma Uygulamaları |
DizilerDizi Tanımı | Dizi Tipleri | Aritmetik Dizi | Geometrik Dizi | İkinci Dereceden Dizi | Diğer Diziler | Dizilerle İşlemler | Toplam Sembolü |
LimitLimit Tanımı | Limitin Grafik Yorumu | Limitin Epsilon-Delta Tanımı | Limit Kuralları | Doğrudan Yerine Koyma Yöntemi | Parçalı Fonksiyonların Limiti | Mutlak Değerli İfadelerin Limiti | Bileşke Fonksiyonların Limiti | Trigonometrik Fonksiyonların Limiti | Asimptot | Sonsuz Limit | Sonsuzda Limit | Limitte Tanımsızlık ve Belirsizlik | Belirsizlik Durumları | 0/0 Belirsizliği | Sonsuz/Sonsuz Belirsizliği | L'Hospital Kuralı | Sonsuz - Sonsuz Belirsizliği | 0 . Sonsuz Belirsizliği | Üstel Belirsizlikler | Sıkıştırma Teoremi | Diğer Konular |
SüreklilikSüreklilik Tanımı | Sürekliliğin Grafik Yorumu | Sürekliliğin Epsilon-Delta Tanımı | Süreksizlik Tipleri | Fonksiyonların Sürekliliği | Parçalı Fonksiyonların Sürekliliği | Sürekli Fonksiyonlarla İşlemler | Ara Değer Teoremi |
TürevDeğişim Oranı | Teğet Problemi | Türevin Tanımı | Türevlenebilirlik | Türevlenebilirliğin Grafik Yorumu | Türev Alma Kuralları | Fonksiyonlarla İşlemlerin Türevi | Zincir Kuralı | Trigonometrik Fonksiyonların Türevi | Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi | Logaritma ile Türev Alma | Ters Fonksiyonun Türevi | Parçalı Fonksiyonların Türevi | Yüksek Dereceden Türev | Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri | Lineerleştirme | Fonksiyon Grafikleri | Durağan ve Kritik Noktalar | Minimum ve Maksimum Noktaları | Büküm Noktaları | Türev Grafik Yorumu | Türev Uygulamaları | Teğet ve Normal Doğru Uygulamaları | Artan ve Azalan Aralıkların Bulunması | Yerel Minimum ve Maksimum Noktaların Bulunması | Büküm Noktalarının Bulunması | Maksimum - Minimum Problemleri | Kısmi Türev | Kapalı Fonksiyonların Türevi | İlişkili Oranlar |
İntegralAlan Problemi | Belirli İntegral | Belirli İntegralin Özellikleri | İntegral Teoremleri | Belirsiz İntegral | İntegral Alma Kuralları | Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali | Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların İntegrali | Değişken Değiştirme Yöntemi | Kısmi İntegral Yöntemi | Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi | Trigonometrik İntegral Yöntemi | Trigonometrik Değişken Değiştirme Yöntemi | Parçalı Fonksiyonların İntegrali | Mutlak Değerli İfadelerin İntegrali | İntegral Uygulamaları | Eğri ile x-Ekseni Arasında Kalan Alan | Eğri ile y-Ekseni Arasında Kalan Alan | İki Eğri Arasında Kalan Alan | Bir Fonksiyonun Ortalama Değeri | Yay Uzunluğu Bulma | Yüzey Alanı Bulma | Genelleştirilmiş İntegral |
VektörlerVektör Tanımı | Vektörlerle Toplama ve Çıkarma | Vektörlerle Çarpma | Koordinat Düzleminde Vektörler | Bir Vektörün Bileşenleri | 3 Boyutlu Koordinat Sisteminde Vektörler | Vektörlerin Açıları |
MatrislerMatris Tanımı | Matris Tipleri | Matrislerle İşlemler | Determinant | Minör ve Kofaktör | Kofaktör Açılımı | Satır İşlemleri ile Determinant Hesaplama | Cramer Kuralı | Ters Matris | Satır İşlemleri ile Ters Matris Bulma | Ters Matris ile Lineer Denklem Sistemi Çözümü |
Lineer Denklem SistemleriLineer Denklem Sistemi Tanımı | Lineer Denklemlerin Matris Gösterimi | Temel Satır İşlemleri | Gauss Eliminasyon Yöntemi | Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm Durumları | Gauss - Jordan Eliminasyon Yöntemi | Polinom Denklemi Bulma |
Temel Kavramlar ve AçılarTemel Geometri Kavramları | Açılar | Açı Tipleri | Doğruların Oluşturduğu Açılar |
ÜçgenlerÜçgenlere Giriş | Üçgenin Açı Özellikleri | Orta Taban | Üçgenin Yardımcı Elemanları | Yükseklik | Açıortay | Kenarortay | Orta Dikme | Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları | Özel Üçgenler | Dik Üçgen | İkizkenar Üçgen | Eşkenar Üçgen | Üçgende Benzerlik | Üçgenin Çevresi ve Alanı | Euler Doğrusu |
ÇokgenlerÇokgen Tanımı | Çokgenlerin Kenar ve Köşegen Özellikleri | Çokgenlerin Açı Özellikleri | Düzgün Çokgenler | Çokgenlerde Simetri | Çokgenlerde Benzerlik |
DörtgenlerDörtgenlere Giriş | Yamuk | Deltoid | Paralelkenar | Eşkenar Dörtgen | Dikdörtgen | Kare | Dörtgenler Özet |
Çember ve DaireÇember ve Dairenin Tanımı | Çemberin Açı Özellikleri | Çemberin Uzunluk Özellikleri | İki Çemberin Birbirine Göre Durumu | Çemberin Çevresi ve Dairenin Alanı | Çevrel, İç ve Dış Teğet Çemberler | Kirişler Dörtgeni | Teğetler Dörtgeni |
Katı CisimlerPrizma | Silindir | Piramit | Koni | Küre |
Parametrik DenklemlerParametrik Denklem Tanımı | Parametrik Denklem Örnekleri | Parametrik Denklemlerde Analitik Uygulamalar | Parametrik Denklemlerin Türevi | Parametrik Denklemlerin İntegrali |
Kutupsal DenklemlerKutupsal Koordinat Sistemi | Kutupsal Denklem Tanımı | Kutupsal Denklem Örnekleri | Kutupsal Denklemlerde Analitik Uygulamalar | Kutupsal Denklemlerin Türevi | Kutupsal Denklemlerin İntegrali |
Uzay Geometrisi3 Boyutlu Koordinat Sistemi | Uzayda Doğru | Uzayda Doğruya Uzaklık | Uzayda Doğruların Birbirine Göre Durumu | Uzayda Doğruların Yaptığı Açılar | Uzayda Düzlem | Düzleme Uzaklık | Düzlemlerin Birbirine Göre Durumu | Doğru ve Düzlemin Birbirine Göre Durumu | Düzlemlerin Yaptığı Açılar |
İnteraktif Uygulamalarİnteraktif: Doğrunun Katsayıları | İnteraktif: Parabolün Katsayıları | İnteraktif: Tepe Noktası Bilinen Parabolün Denklemi | İnteraktif: Parabolde Dönüşümler | İnteraktif: 3. Derece Polinomda Dönüşümler | İnteraktif: Sinüs Fonksiyonunda Dönüşümler | İnteraktif: Üstel Fonksiyonda Dönüşümler | İnteraktif: Logaritma Fonksiyonunda Dönüşümler | İnteraktif: Mutlak Değer Fonksiyonunda Dönüşümler | İnteraktif: Üstel Fonksiyonun Tabanı | İnteraktif: Logaritma Fonksiyonunun Tabanı |