Binom İfadeler

İki terimli polinomlara binom denir. Bu bölümde binom ifadelerin kuvvetlerinin açılımını yapmayı, açılımdaki belirli bir terimi bulmayı ve aynı zamanda Pascal üçgenini ve özelliklerini öğreneceğiz.

Binom İfadeler konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Binom Tanımı