Yüzdeler

Paydası 100 olan kesirlere yüzde denir. Yüzdeli ifadeler \( \%50 \) şeklinde yazılır ve "yüzde elli" şeklinde okunur.

Yüzdeler, kesirler ve ondalık sayılarla birlikte rasyonel sayıların bir diğer gösterim şeklidir.

Yüzde gösterimi
Yüzde gösterimi

Burada örnek olarak verilen \( \%25 \) sayısının, sayı doğrusunda 25'e değil, 0 ve 1 arasında bir büyüklüğe karşılık geldiğine, dolayısıyla birden küçük bir sayı olduğuna dikkat edilmelidir.

0 ve 1 arası bazı sayıların ondalık, kesir ve yüzde değerlerinin sayı doğrusu üzerinde gösterimi aşağıdaki gibidir.

0 ve 1 arası sayıların sayı doğrusu üzerinde ondalık/kesir/yüzde gösterimi
0 ve 1 arası sayıların sayı doğrusu üzerinde ondalık/kesir/yüzde gösterimi

1'den büyük bazı sayıların ondalık, kesir ve yüzde değerlerinin sayı doğrusu üzerinde gösterimi aşağıdaki gibidir.

1'den büyük sayıların sayı doğrusu üzerinde ondalık/kesir/yüzde gösterimi
1'den büyük sayıların sayı doğrusu üzerinde ondalık/kesir/yüzde gösterimi

Negatif sayılar da yüzdesel olarak gösterilebilirler.

Yüzdeler ondalık basamak içerebilirler.

Çok sık kullanılmasa da paydası 1000 olan kesirlere binde denir. Bindeli ifadeler ‰ 50 şeklinde yazılır ve "binde elli" şeklinde okunur.


« Önceki
Devirli Ondalık Sayılar
Sonraki »
Yüzdelerle İşlemler


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır