Köklü Fonksiyonlar

Bir değişkenin köklü ifade içinde yer aldığı fonksiyonlara köklü fonksiyon denir.