Rasyonel Sayılar

Rasyonel sayılar, iki tam sayının birbirine oranı şeklinde yazılabilen sayılardır. Rasyonel sayılar kesir, ondalıklı ve yüzde şeklinde gösterilebilirler. Bu bölümde rasyonel sayılarla işlemleri ve farklı gösterimler arasındaki dönüşümleri öğreneceğiz.

Rasyonel Sayılar konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Rasyonel Sayı Tanımı