Rasyonel Sayılar

Rasyonel sayılar, iki tam sayının birbirine oranı şeklinde yazılabilen sayılardır. Rasyonel sayıların temel gösterim şekli kesirler olsa da, ondalıklı ve yüzde şeklinde de gösterilebilirler. Bu bölümde kesirli, ondalıklı ve yüzde gösterimlerinde işlemler yapmayı ve bu gösterimleri birbirine dönüştürmeyi öğreneceğiz.

Rasyonel Sayılar konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Rasyonel Sayı Tanımı