Ondalık Sayılarda Basamak Değerleri

Basamak Değerleri

Ondalık sayılarda virgülden sonraki basamakların da birer basamak değeri vardır. Basamakların değerleri, virgülden sonra sağa doğru ilerledikçe her basamağın birim değeri solundaki basamağın 10'da biri olacak şekilde azalır.

Aşağıda virgülden önce üç, virgülden sonra altı basamaklı bir sayının basamak isimleri ve her basamağın birim basamak değerleri verilmiştir.

Ondalık sayılarda basamaklar
Ondalık sayılarda basamaklar

Tam sayılar konusunda bahsettiğimiz gibi, basamak sistemlerinde her rakamın sayısal değeri dışında, bulunduğu basamaktan gelen bir basamak değeri vardır ve bu değer o basamaktaki rakam ile basamağın birim değerinin çarpımına eşittir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, ondalık sayıların virgülden önceki tam sayı kısmında her basamak kendisinden sonraki basamaklarda sıfır olan ama bu sıfırların gösterilmediği daha büyük bir sayının değerini taşımaktadır. Virgülden sonraki basamaklarda da her basamak kendisinden önceki basamaklarda sıfır olan ama bu sıfırların gösterilmediği daha küçük bir sayının değerini taşımaktadır.

Ondalık sayılarda basamak değerleri
Ondalık sayılarda basamak değerleri

Yukarıda şekildeki \( 456,789 \) sayısının basamaklarının basamak değerlerinin hesaplaması aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Basamak Adı Hesaplama Basamak Değeri
Yüzler basamağı \( 4 \times 100 \) \( 400 \)
Onlar basamağı \( 5 \times 10 \) \( 50 \)
Birler basamağı \( 6 \times 1 \) \( 6 \)
Onda birler basamağı \( 7 \times 0,1 \) \( 0,7 \)
Yüzde birler basamağı \( 8 \times 0,01 \) \( 0,08 \)
Binde birler basamağı \( 9 \times 0,001 \) \( 0,009 \)

Bir Sayının Çözümlenmesi

Bir sayının basamaklarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılışına o sayının çözümlenmesi denir.

Yukarıdaki örnekte kullandığımız \( (456,789) \) sayısının çözümlenmiş halini aşağıdaki gibi yazabiliriz:

6 basamaklı bir \( (abc,def) \) sayısının çözümlenmiş halini aşağıdaki gibi yazabiliriz:


« Önceki
Ondalık Sayılar
Sonraki »
Ondalık Sayılarla İşlemler


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır