Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

Ters trigonometrik fonksiyonlar, çıktıdaki her trigonometrik fonksiyon değerini girdideki açı değeri ile eşleyen ters fonksiyonlardır ve kendilerine özel isimleri vardır. Bu bölümde ters trigonometrik fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini, grafiğiklerinin çizimini ve ana fonksiyon grafiği ile ilişkisini inceleyeceğiz.

Ters Trigonometrik Fonksiyonlar konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Ters Trigonometrik Fonksiyon Tanımı