Bağıntıların Kapanışı

\( A \) kümesinde tanımlı bir \( R \) bağıntısı tanımlayalım. \( R \) bağıntısı önceki bölümlerde incelediğimiz yansıma, simetri ve geçişme özelliklerine sahip olabilir ya da olmayabilir.

\( R \) bağıntısını kapsayan ve \( P \) özelliğine sahip en küçük \( S \) bağıntısına, \( R \) bağıntısının \( P \) özelliğine göre kapanışı denir.

Yansıyan Kapanış

\( A \) kümesinde tanımlı bir \( R \) bağıntısının yansıyan kapanışı, \( R \) bağıntısını kapsayan yansıyan bağıntılar içinde en küçük (en az elemanlı) olan bağıntıdır.

\( A \) kümesinde tanımlı bir bağıntının yansıyan olması için bağıntı birim bağıntının elemanlarını içermelidir.

Buna göre \( A \) kümesinde tanımlı bir \( R \) bağıntısının yansıyan kapanışı, bağıntının birim bağıntı ile birleşim kümesine eşittir.

Simetrik Kapanış

Bağıntı işlemleri bölümünde bir bağıntının tersini bağıntının tüm elemanlarının bileşenlerinin aralarında yer değiştirmesi ile elde edilen bağıntı olarak tanımlamıştık.

\( A \) kümesinde tanımlı bir \( R \) bağıntısının simetrik kapanışı, \( R \) bağıntısını kapsayan simetrik bağıntılar içinde en küçük (en az elemanlı) olan bağıntıdır.

\( A \) kümesinde tanımlı bir bağıntının simetrik olması için bağıntı ters bağıntısının tüm elemanlarını içermelidir.

Buna göre \( A \) kümesinde tanımlı bir \( R \) bağıntısının simetrik kapanışı, bağıntının tersi ile birleşim kümesine eşittir.

Geçişken Kapanış

Bağıntı işlemleri bölümünde \( S \circ R \) bileşke bağıntısını aşağıdaki şekilde tanımlamıştık.

\( R^n \) ifadesi \( R \) bağıntısının \( n \) kez kendisiyle bileşkesine karşılık gelir.

\( A \) kümesinde tanımlı bir \( R \) bağıntısının geçişken kapanışı, \( R \) bağıntısını kapsayan geçişken bağıntılar içinde en küçük (en az elemanlı) olan bağıntıdır.

\( A \) kümesinde tanımlı bir \( R \) bağıntısının geçişken kapanışı aşağıdaki formülle bulunur.


« Önceki
Sıralama Bağıntısı
Ana Sayfa »
Konu Tamamlandı!


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır