Üçgenler

Üçgenler doğrusal olmayan üç noktanın birleşimiyle oluşur. Bu bölümde üçgen tiplerini, üçgenlerin kenar ve açıları arasındaki bağıntıları, üçgenlerin yardımcı elemanlarını ve üçgenler arasında benzerliği inceleyeceğiz.

Üçgenler konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Üçgenlere Giriş