Üçgenler

Üçgenler doğrusal olmayan üç noktanın birleşimiyle oluşur. Üçgenler kenarlarına ve açılarına göre farklı isimlerle sınıflandırılabilir. Bu bölümde üçgenlerin kenar ve açıları arasındaki bağıntıları ve üçgenlerin yardımcı elemanlarını inceleyeceğiz. Ayrıca üçgenlerin alanını farklı formüllerle hesaplayacağız ve bazı benzerlik teoremlerini öğreneceğiz.

Üçgenler konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Üçgenlere Giriş