Genişletme, Sadeleştirme ve Denk Kesirler

Bu bölümde kesirleri genişletme/sadeleştirme işlemlerinden ve denk kesir kavramından bahsedeceğiz.

Genişletme

Bir kesrin pay ve paydasının aynı pozitif ya da negatif sayı ile çarpılmasına genişletme denir. Bir kesir genişletildiğinde kesir değeri ve sayı doğrusu üzerinde karşılık geldiği nokta değişmez.

Aşağıda bir kesrin 2 ile genişletilme işlemi gösterilmiştir.

Kesirlerin genişletilmesi
Kesirlerin genişletilmesi

Kesrin ilk ve genişletilmiş hali aşağıda sayı doğrusu üzerinde gösterilmiştir. Görülebileceği gibi, kesrin genişletilmesi sayının karşılık geldiği büyüklüğü ve sayı doğrusu üzerindeki yerini değiştirmemektedir, sadece kesrin her bir parçasının (diliminin) ikiye bölünmesine yol açmaktadır. Bu açıdan, genişletme işlemini dörde bölünmüş bir bütünden üç parça almak yerine, sekize bölünmüş bir bütünden altı parça almak olarak da düşünebiliriz, sonuçta iki durumda alınan miktar değişmemektedir.

Kesirlerin genişletilmesi ve sayı doğrusu üzerinde gösterimi
Kesirlerin genişletilmesi ve sayı doğrusu üzerinde gösterimi

Sadeleştirme

Bir kesrin pay ve paydasının aynı pozitif ya da negatif sayıya bölünmesine sadeleştirme denir. Bir kesir sadeleştirildiğinde kesir değeri ve sayı doğrusu üzerinde karşılık geldiği nokta değişmez.

Kesirlerin sadeleştirilmesi
Kesirlerin sadeleştirilmesi

Kesirler genellikle pay ve paydadaki sayılar aralarında asal olacak şekilde en sade halleriyle gösterilirler. Bir kesir sadeleştirilirken, pay ve payda 2'den başlayarak sırasıyla tüm ortak bölenlerine bölünerek sadeleştirme işlemi yapılabilir. Alternatif olarak, pay ve paydanın en büyük ortak böleni (EBOB) bulunup ve pay ve payda bu sayıya bölünerek sadeleştirme işlemi tek adımda yapılabilir.

Kesirlerin pay ve paydanın EBOB'u ile sadeleştirmesi
Kesirlerin pay ve paydanın EBOB'u ile sadeleştirmesi

Kesrin ilk ve sadeleştirilmiş hali aşağıda sayı doğrusu üzerinde gösterilmiştir. Görülebileceği gibi, kesrin sadeleştirilmesi sayının karşılık geldiği büyüklüğü ve sayı doğrusu üzerindeki yerini değiştirmemektedir, sadece kesrin her üç parçasının (diliminin) tek parça olarak birleşmesine yol açmaktadır.

Kesirlerin sadeleştirilmesi ve sayı doğrusu üzerinde gösterimi
Kesirlerin sadeleştirilmesi ve sayı doğrusu üzerinde gösterimi

Denk Kesirler

Birbirlerinin genişletilmiş/sadeleştirilmiş halleri olan, karşılık geldikleri büyüklükler ve sayı doğrusu üzerindeki yerleri aynı olan kesirlere denk kesirler denir.

Denk kesirler
Denk kesirler

Aşağıdaki şekilde \( \dfrac{2}{3} \) kesri farklı sayılarla genişletildiğinde oluşan kesirler ve bu kesirlerin birbirine denkliği gösterilmiştir.

Kesirlerin genişletilmesi ve denk kesirler
Kesirlerin genişletilmesi ve denk kesirler

« Önceki
Kesirler
Sonraki »
Kesirlerle İşlemler


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır