Çokgen Tanımı

Bir düzlem üzerinde bulunan ve sonlu sayıda doğru parçasının biraraya gelmesiyle oluşan kapalı şekle çokgen denir.

Bir çokgeni oluşturan doğru parçalarına kenar denir. Çokgenin kenarlarının buluşma noktalarına köşe denir.

Çokgenler sahip oldukları kenar sayısına göre isimlendirilirler (üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, sekizgen vb).

Bir çokgenin komşu olmayan herhangi iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir.

Çokgenlerde kenar, köşe ve köşegen
Çokgenlerde kenar, köşe ve köşegen

Yukarıda verilen beşgenin köşe, kenar ve köşegenleri aşağıda listelenmiştir.

Tüm kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere eşkenar çokgen denir. Tüm iç açıları eşit olan çokgenlere eş açılı çokgen denir. Tüm kenar uzunlukları ve iç açıları eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Bir çokgenin eşkenar olması eş açılı olmasını, eş açılı olması da eşkenar olmasını gerektirmez. Örneğin dikdörtgen eşkenar olmayan ama eş açılı bir dörtgen iken, eşkenar dörtgen eş açılı olmayan ama eşkenar olan bir dörtgendir.

Konveks ve Konkav Çokgenler

İç açılarının tümü 180°'den küçük olan çokgenler konveks ya da dışbükey olarak tanımlanırlar. Bir konveks çokgenin iç bölgesinden seçilecek herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası her zaman çokgenin iç bölgesinde kalır.

Aşağıda konveks çokgenlere bazı örnekler verilmiştir.

Konveks çokgenler
Konveks çokgenler

Konveks olmayan çokgenler konkav ya da içbükey olarak tanımlanırlar. Buna göre, bir konkav çokgenin en az bir iç açısı 180°'den büyüktür. Bir konkav çokgenin iç bölgesinden seçilecek herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçalarının tümü çokgenin iç bölgesinde kalmaz. Ayrıca konkav çokgenlerin en az bir kenarının uzantısı şekli keser.

Aşağıda konkav çokgenlere bazı örnekler verilmiştir.

Konkav çokgenlere
Konkav çokgenlere

« Önceki
Çokgenler
Sonraki »
Çokgenlerin Kenar ve Köşegen Özellikleri


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır