Özel Sayılar

Bazı sayılar birtakım özellikleriyle diğer sayılardan ayrılırlar. Özel sayılar diyebileceğimiz bu sayı tiplerine bu bölümde birkaç örnek vereceğiz.

Palindromik Sayılar

Düz ve tersten okunuşları aynı olan sayılara palindromik sayı denir.

İkiz Asallar

Aralarındaki fark 2 olan asal sayılara ikiz asal denir.

Mersenne Asal Sayıları

\( n \) bir asal sayı olmak üzere, \( M_n = 2^n - 1 \) işleminin sonucu bir asal sayı ise bu sayıya Mersenne asal sayısı denir. Şu anda bilinen 51 Mersenne asal sayısı vardır.

Mükemmel Sayılar

Kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. Mükemmel sayılarla Mersenne asal sayıları arasında birebir ilişki vardır, dolayısıyla bilinen mükemmel sayıların sayısı da 51'dir.

Armstrong Sayısı

Belirli bir tabanda basamaklarının, sayının basamak sayısı kadar kuvvetlerinin toplamına eşit olan sayılara Armstrong sayısı denir.

Harshad Sayıları

Belirli bir tabanda rakamları toplamına tam bölünebilen sayılara Harshad sayısı denir.

Zengin Sayılar

Kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisinden büyük olan sayılara zengin sayı denir.

En küçük zengin sayı 12, en küçük tek zengin sayı 945'tir. İki basamaklı sayıların 21'i zengin sayıdır. Bir zengin sayının tüm tam sayı katları da birer zengin sayıdır.

6174 Sayısı

Kaprekar sabiti olarak da bilinen bu sayının özelliği, aşağıdaki adımları takip ettiğimizde en fazla 7 adımda 6174 sayısını elde etmemizdir.

  1. Tüm rakamları aynı olmayan (2222 gibi) herhangi bir dört basamaklı sayı alınır (sayı 0 ile başlayabilir).
  2. Sayının rakamları büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe sıralanarak iki yeni dört basamaklı sayı elde edilir.
  3. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır.
  4. Bulunan sayı 6174 değilse işlem 2. adımdan itibaren bu yeni sayı ile tekrarlanır.

6174'ün bir diğer özelliği de bir Harshad sayısı olmasıdır.

495 Sayısı

Yukarıda bahsettiğimiz 6174 sayısının üç basamaklı sayılarda geçerli olan karşılığı 495 sayısıdır. Buna göre dört basamaklı sayılar için paylaştığımız adımları üç basamaklı sayılara uyguladığımızda her zaman en fazla 6 adımda 495 sayısını elde ederiz.


« Önceki
Bir İfadenin En Küçük/En Büyük Değeri
Sonraki »
Ek-1: Yunan Harfleri


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır