Köklü Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesi

Köklü fonksiyonların tanım ve görüntü kümeleri köklü ifadenin derecesinin tek ya da çift olmasına göre değişir.

Köklü ifadenin derecesi çift sayı ise köklü ifadenin içi negatif bir değer alamayacağı için tanım ve değer kümeleri sıfır ve pozitif reel sayılarla sınırlıdır.

Köklü ifadenin derecesi tek sayı ise köklü ifadenin içi tüm reel sayılar olabileceği için tanım ve değer kümeleri tüm reel sayılardır.

\( n \in \mathbb{Z^+} \) olmak üzere, köklü fonksiyonların tanım ve görüntü kümeleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Fonksiyon Denklem Tanım Kümesi Görüntü Kümesi
Çift dereceli \( f(x) = \sqrt[2n]{x} \) \( [0, +\infty) \) \( [0, +\infty) \)
Tek dereceli \( f(x) = \sqrt[2n + 1]{x} \) \( \mathbb{R} \) \( \mathbb{R} \)

« Önceki
Köklü Fonksiyonlar
Sonraki »
Köklü Fonksiyonların Grafikleri


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır