Logaritma Tanım ve Görüntü Kümesi

Tanım gereği her zaman pozitif olan logaritma tabanının hiçbir kuvveti sıfır ya da negatif sonuç vermeyeceği için, \( y = \log_a{x} \) ifadesinde \( x \) hiçbir zaman sıfır ya da negatif değer alamaz, dolayısıyla logaritma fonksiyonunun tanım kümesi pozitif reel sayılardır.

Pozitif logaritma tabanının tüm reel sayı kuvvetleri tanımlı olduğu için, \( y \) herhangi bir reel sayı değeri alabilir, dolayısıyla logaritma fonksiyonunun görüntü kümesi tüm reel sayılardır.

Fonksiyon Tanım Kümesi Görüntü Kümesi

\( y = \log_a{x} \)

\( a \in \mathbb{R^+} - \{ 1 \} \)

\( \mathbb{R^+} \) \( \mathbb{R} \)

« Önceki
Logaritma İşlem Kuralları
Sonraki »
Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır