Permütasyon

Bir kümenin elemanlarının farklı dizilişlerinin her birine permütasyon denir. Bu bölümde permütasyon hesaplamasını sayı ve kelime oluşturma, nesnelerin dizilişi, oturma düzeni gibi problem tipleri üzerinden inceleyeceğiz.

Permütasyon konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Permütasyon Tanımı