Permütasyon

Matematikte küme elemanlarının değişik sıralarda dizilimlerini ifade eden sıralı diziye permütasyon denir. Bu bölümde permütasyon hesaplamayı, özelliklerini, kutu yöntemini kullanmayı, özdeş elemanların permütasyonunu ve dairesel permütasyonu öğreneceğiz. Aynı zamanda permütasyon hesabı gerektirecek sayı ve kelime oluşturma, rafa diziliş, oturma düzeni gibi temel problem tiplerini örneklerle çözmeyi öğreneceğiz.

Permütasyon konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Permütasyon Tanımı