Permütasyon

Bir kümenin elemanlarının farklı dizilişlerinin her birine permütasyon denir. Bu bölümde permütasyon hesaplamayı, özelliklerini ve farklı permütasyon yöntemlerini öğreneceğiz. Ayrıca permütasyon hesaplamasını sayı ve kelime oluşturma, nesnelerin dizilişi, oturma düzeni gibi standart problem tipleri üzerinden inceleyeceğiz.

Permütasyon konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Permütasyon Tanımı