Trigonometri

Trigonometri, üçgenin kenarları ve açıları arasındaki ilişkiyi inceler. Bu bölümde trigonometrik fonksiyonları, tanım ve görüntü kümelerini, grafik ve periyotlarını inceleyeceğiz. Ayrıca birim çember üzerinde fonksiyon değerlerini bulmayı ve bölgeler arası dönüşümleri öğreneceğiz. Aynı zamanda temel özdeşlikleri ve formülleri, trigonometrik denklemleri ve üçgenlerin açı ve kenarları arasında bağlantı kurmamıza yarayan sinüs ve kosinüs teoremlerini öğreneceğiz.

Trigonometri konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Yönlü Açılar