Trigonometri

Trigonometri, üçgenin kenarları ve açıları arasındaki ilişkiyi inceler. Bu bölümde trigonometrik fonksiyonları, grafiklerini, trigonometrik özdeşlik, formül ve teoremlerini inceleyeceğiz.

Trigonometri konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Yönlü Açılar