Bir Sayıdan Küçük Asal Sayıların Bulunması

Belirli bir \( A \) sayısından küçük tüm asal sayıları bulmak için aşağıdaki yöntemi kullanabiliriz. Aşağıda bu yöntem 100 sayısına uygulanarak tabloda gösterilmiştir.

  • \( A \) sayısının karekökü alınır ve bu karekök değerine eşit ya da daha küçük olan tüm asal sayılar işaretlenir. Bu örnekte 100'ün karekökü olan 10'a eşit ve 10'dan küçük asal sayılar tabloda yeşil ile işaretlenmiştir.
  • İşaretlenen bu asal sayıların tüm tam sayı katlarının (asal sayı olmayan 1 ile birlikte) üstü çizilir, bu sayılar birer bileşik sayıdır.
  • Kalan tüm sayılar ilk adımda işaretlenen sayılarla birlikte birer asal sayıdır. Bu örnekte bu asal sayılar mavi ile işaretlenmiştir ve yeşil sayılarla birlikte 100'den küçük tüm asal sayılara karşılık gelmektedir.
100'den küçük asal sayıların bulunması
100'den küçük asal sayıların bulunması

« Önceki
Asallık Testi
Sonraki »
Ortak Bölenler ve Katlar


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır