Bağıntı Gösterim Yöntemleri

Sıralı ikililerden oluşan birer küme olan bağıntılar; kümelerde olduğu gibi liste, ortak özellik ve Venn şeması yöntemleri ile gösterilebilir.

Liste Yöntemi

Bu yöntemde bağıntının elemanları küme parantezleri içinde ve virgülle ayrılarak listelenir.

Ortak Özellik Yöntemi

Bu yöntemde bağıntının elemanları matematiksel ya da sözel bir ifade ile tanımlanır.

Venn Şeması

Bu yöntemde bağıntının üzerinde tanımlı olduğu kümeler bir Venn şemasında gösterilir ve bağıntının elemanı olan sıralı ikililerin birinci bileşeninden ikinci bileşenine birer ok çizilir.

Bağıntının Venn şeması gösterimi
Bağıntının Venn şeması gösterimi

Grafik Yöntemi

Bu yöntemde bağıntının tanım kümesi kartezyen düzleminin yatay ekseniyle, görüntü kümesi de dikey ekseniyle eşlenir ve her kümenin elemanları eksenler üzerinde işaretlenir. Daha sonra bağıntının elemanı olan sıralı ikililer grafik üzerinde işaretlenir.

Aşağıda \( A \) kümesi üzerinde tanımlı \( R \) bağıntısının grafiği verilmiştir.

Bağıntının grafik gösterimi
Bağıntının grafik gösterimi

Yukarıda bahsettiğimiz yöntemler dışında bağıntılar tablo ve yönlü graf (digraf) yöntemleri ile de gösterilebilir.

SORU 1:

\( B = \{1, 2, 3, \ldots 15\} \) kümesinde tanımlı olan,

\( R = \{(a, b) \mid a \cdot b = 15; a, b \in B\} \)

bağıntısını liste yöntemiyle gösterin.

Çözümü Göster
SORU 2:

\( A = \{a, b, c, d, e\} \)

\( R = \{(x, y): x \text{ sesli harf}, y \text{ sessiz harf}\} \) bağıntısı \( A \) üzerinde tanımlıdır.

\( R \) ve \( R^{-1} \) bağıntılarını liste ve grafik yöntemleriyle gösterin.

Çözümü Göster

« Önceki
Bir Örnekle Bağıntı
Sonraki »
Bağıntı İşlemleri


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır