Sayma

Sonlu bir küme içindeki eleman sayısını belirleme işlemine sayma denir. Bu bölümde sayma yöntemlerini kullanarak olasılıkları sayacağız. Toplama, çarpma yoluyla sayma kurallarını günlük hayattan örnekler vererek ve kutu yöntemini kullanarak öğreneceğiz. Aynı zamanda bazı elemanların birden fazla kez kullanılmasını önleyen dahil etme - hariç tutma prensibini kümeler konusu ile ilişkilendirip öğreneceğiz.

Sayma konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Sayma Tanımı