Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, bir kümenin elemanlarını diğer bir kümenin elemanlarıyla eşleştiren, çoğu matematiksel ilişkinin tanımlanmasını sağlayan matematiğin temel konularındandır. Bu bölümde fonksiyon tanımını yapıp, fonksiyon tiplerini ve sayılarını, fonksiyonların tanım ve görüntü kümesini, bileşke ve ters fonksiyonları öğreneceğiz. Ayrıca fonksiyon grafiklerine kısa bir giriş yapacağız.

Fonksiyonlar konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Fonksiyon Tanımı