Bağıntı İşlemleri

Bu bölümde bağıntılar arasında küme işlemlerini, bir bağıntının tersini ve bağıntılar arasında bileşke işlemini inceleyeceğiz.

Küme İşlemleri

Bağıntılar sıralı ikililerden oluşan kümeler oldukları için aralarında kesişim, birleşim, fark ve tümleyen gibi küme işlemleri yapılabilir.

İki bağıntının kesişim kümesi, her iki bağıntıda da bulunan ikililerden oluşur.

İki bağıntının birleşim kümesi, bağıntıların en az birinde bulunan ikililerden oluşur.

Bir bağıntının diğer bir bağıntıdan farkı, birinci kümede bulunup ikinci kümede bulunmayan ikililerden oluşur.

Bir bağıntının tümleyeni, bağıntıda bulunmayıp alt kümesi olduğu kartezyen çarpım kümesinin elemanı olan ikililerden oluşur.

Bir Bağıntının Tersi

Bir \( R \) bağıntısının tüm elemanlarının bileşenlerinin aralarında yer değiştirmesi ile elde edilen bağıntıya \( R \) bağıntısının tersi denir ve \( R^{-1} \) şeklinde gösterilir.

\( R \) bağıntısı \( A \) kümesinden \( B \) kümesine tanımlı ve \( A \times B \) kartezyen çarpımının bir alt kümesi iken tersi olan \( R^{-1} \) bağıntısı \( B \) kümesinden \( A \) kümesine tanımlıdır ve \( B \times A \) kartezyen çarpımının bir alt kümesidir.

Bağıntı ve tersi
Bağıntı ve tersi

Ters Bağıntı İşlem Kuralları

Bir \( (a, b) \) ikilisi \( R \) bağıntısının elemanı ise \( (b, a) \) ikilisi \( R^{-1} \) bağıntısının elemanıdır.

Bir bağıntının ve tersinin eleman sayıları aynıdır.

Bir bağıntının tersinin tersi bağıntının kendisine eşittir.

İki bağıntının kesişim kümesinin tersi, terslerinin kesişim kümesine eşittir.

İki bağıntının birleşim kümesinin tersi, terslerinin birleşim kümesine eşittir.

Bir bağıntının diğer bir bağıntıdan farkının tersi, bağıntıların terslerinin farkına eşittir.

\( A \)'dan \( B \)'ye tanımlı \( R \) ve \( S \) bağıntıları arasında geçerli olan diğer bazı işlem kuralları aşağıdaki gibidir.

Bağıntıların Bileşkesi

\( A \) kümesinden \( B \) kümesine bir \( R \) bağıntısı, \( B \) kümesinden \( C \) kümesine bir \( S \) bağıntısı tanımlayalım.

\( S \circ R \) bileşke bağıntısı \( R \) bağıntısının her elemanının birinci bileşenini, elemanın \( R \) bağıntısına göre görüntüsünün \( S \) bağıntısına göre görüntüsü ile eşler.

İki bağıntının bileşkesi
İki bağıntının bileşkesi

Bileşke İşlem Kuralları

İki bağıntının bileşkesinin tersi, bağıntıların terslerinin ters sırada bileşkesine eşittir.

Bileşke bağıntılarla ilgili diğer bazı işlem kuralları aşağıdaki gibidir.


« Önceki
Bağıntı Gösterim Yöntemleri
Sonraki »
Bağıntı Özellikleri


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır