Devirli Ondalık Sayılar

Ondalık kısmı bir basamaktan sonra kendini tekrarlayarak sonsuza giden ondalık sayılara devirli ondalık sayı denir.

Devirli ondalık sayıların tekrarlayan basamakları üstlerindeki yatay bir çizgi ile gösterilir.

Yukarıdaki örneklerde görebileceğimiz gibi, devirli ondalık sayıların bir ya da birden fazla basamağı tekrar edebilir. Ayrıca, basamaklar onda birler basamağından ya da sonraki bir basamaktan başlayarak tekrar edebilir. Bir ondalık sayının sonuna sonsuza kadar giden sıfır eklenmesi o sayıyı devirli ondalık sayı yapmaz.

Tüm devirli ondalık sayılar bir kesirli sayı olarak ifade edilebilirler, dolayısıyla birer rasyonel sayıdırlar.

Devirli Ondalık Sayı Formülü

Devirli ondalık sayıları kesirli gösterime aşağıdaki formülle dönüştürebiliriz. Formülde her bir kısmın örnek bir devirli ondalık sayıda karşılık geldiği kısım gösterilmiştir.

Devirli ondalık sayıların formülü
Devirli ondalık sayıların formülü
SORU:

\( \dfrac{0,1\overline{5} + 2,1\overline{7}}{3,\overline{45} - 1,\overline{21}} \) işleminin sonucu kaçtır?

Çözümü Göster


SORU:

\( a \) ve \( b \) devirli ondalık sayılar olmak üzere,

\( a = 0,\overline{75} \) ve \( b = 0,\overline{25} \) ise \( \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} \) toplamı kaçtır?

Çözümü Göster


SORU:

\( x = \dfrac{1}{1,\overline{81}} \)

\( y = 0,5\overline{1} \)

\( z = \dfrac{5}{9} \) olduğuna göre,

\( x \), \( y \) ve \( z \) sayıları arasındaki sıralama nasıl olur?

Çözümü Göster


SORU:

\( 6,1\overline{37} - 3,41\overline{2} \) farkının eşiti nedir?

Çözümü Göster


« Önceki
Ondalık Sayılarla İşlemler
Sonraki »
Yüzdeler


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır