Analitik Geometri

Analitik geometri, cebirsel problemlerin çözümünde geometrik kavramları ve geometrik problemlerin çözümünde cebirsel kavramları kullanan ve bu amaçla geometrik şekilleri bir koordinat sistemi dahilinde tanımlayan ve inceleyen bir matematik dalıdır. Bu bölümde iki nokta arası uzaklık bulma, doğruyu içten ve dıştan bölme, izdüşüm hesaplama gibi analitik uygulamaları ve analitik düzlem üzerinde farklı simetri tiplerini öğreneceğiz.

Analitik Geometri konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Koordinat Düzlemi