Analitik Geometri

Analitik geometri, geometrik problemlerin çözümünde cebirsel kavramları, cebirsel problemlerin çözümünde de geometrik kavramları kullanan ve bu amaçla geometrik şekilleri bir koordinat sistemi dahilinde tanımlayan ve inceleyen bir matematik dalıdır.

Analitik Geometri konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Koordinat Düzlemi