Polinom Tipleri

Bazı özel polinom tipleri aşağıdaki gibidir.

Doğrusal Polinom

Birinci dereceden polinomlara doğrusal polinom denir. Doğrusal polinomların grafiği birer doğrudur.

Sabit Polinom

Değişken içeren terimi olmayan polinomlara sabit polinom denir. Sabit polinomların grafiği denklemi \( y = c \) olan bir doğrudur.

SORU:

\( P(x) = (m - 4)x^3 + (n + 2)x^5 + m \cdot n + 6 \)

P(x) sabit polinom olduğuna göre, \( P(1000) \) kaçtır?

Çözümü Göster

Sıfır Polinomu

Tüm terimlerinin katsayısı 0 olan polinoma sıfır polinomu denir.

Sıfır polinomunun derecesi konusunda matematikçiler arasında kesin bir mutabakat olmayıp farklı kaynaklarda tanımsız, \( -\infty \) ya da \( -1 \) olarak geçmektedir. Bunlar içinde en çok kabul göreni \( -\infty \) olup, temel sebebi polinomlar arası işlemlerde kullandığımız derece formüllerinin bu durumda daha tutarlı sonuçlar vermesidir.

SORU:

\( P(x) = a^2x^5 - 9x^5 + 16 - b^2 \)

polinomu sıfır polinomu olduğuna göre, \( a + b \) toplamının en küçük değeri kaçtır?

Çözümü Göster


« Önceki
Polinomun Özellikleri
Sonraki »
Polinomlarda İşlemler


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır