Köklü Fonksiyonların Grafikleri

Köklü fonksiyonların grafiklerini köklü ifadenin derecesinin tek ya da çift olmasına göre iki gruba ayırabiliriz. Önceki bölümde gördüğümüz gibi bu iki grup için fonksiyonun tanım ve görüntü kümeleri birbirinden farklıdır.

Çift Dereceli Köklü Fonksiyonlar

Bu fonksiyonlarda köklü ifadenin derecesi çift sayıdır.

Aşağıda çift dereceli üç köklü fonksiyonun grafikleri verilmiştir.