Problemler

Problemler, denklemler ve oran-orantı kuralları yardımıyla sözel bir ifadeyi matematiksel bir ifadeye dönüştürmeyi ve çözmeyi gerektirir. Bu bölümde sayı-kesir, yaş, işçi, hareket, yüzde-kar-zarar ve karışım problemleri gibi farklı başlıklar altında sorular çözeceğiz.

Problemler konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Sayı ve Kesir Problemleri