Süreklilik

Süreklilik konusu bir fonksiyonunun grafiğinin kesintisiz devam edip etmediğini inceler. Bu bölümde süreklilik ve limit ilişkisini, grafiklerde süreklilik ve süreksizlik kavramlarını ve fonksiyon tiplerinin sürekliliklerini inceleyeceğiz. Ayrıca fonksiyonlar arasında yapılan işlemlerin sürekliliği nasıl etkilediğini öğreneceğiz.

Süreklilik konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Süreklilik Tanımı