Süreklilik

Süreklilik konusu bir fonksiyonunun grafiğinin kesintisiz devam edip etmediğini inceler. Bu bölümde süreklilik ve limit ilişkisini, grafiklerde süreklilik ve süreksizlik kavramlarını ve fonksiyon tiplerinin sürekliliklerini inceleyeceğiz.

Süreklilik konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Süreklilik Tanımı