Çemberin Eksenlere Göre Durumu

Merkezi \( M(a, b) \) ve yarıçapı \( r \) birim olan bir çemberin eksenlere göre farklı konumları aşağıda gösterilmiştir.

Konum Grafik Denklem
Herhangi bir konumda \( (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \)
\( x \) eksenine teğet \( (x - a)^2 + (y - r)^2 = r^2 \)
Merkez \( x \) ekseni üzerinde \( (x - a)^2 + y^2 = r^2 \)
\( y \) eksenine teğet \( (x - r)^2 + (y - b)^2 = r^2 \)
Merkez \( y \) ekseni üzerinde \( x^2 + (y - b)^2 = r^2 \)
Her iki eksene de teğet \( (x - r)^2 + (y - r)^2 = r^2 \)
Merkez orijinde \( x^2 + y^2 = r^2 \)

Eksenlere teğet olan çemberlerin merkezleri \( y = x \) ya da \( y = -x \) doğrusunun üzerindedir.

Eksenlere teğet çemberlerin merkezinden geçen doğrular
Eksenlere teğet çemberlerin merkezinden geçen doğrular

« Önceki
Analitik Düzlemde Çember
Sonraki »
Noktanın/Doğrunun/Çemberin Çembere Göre Durumu


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır