Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

Özdeşlikler, değişkenlerinin alabileceği her değer için eşitliğin korunduğu denklemlerdir. Matematiğin her konusunda karşımıza çıkabilecek özdeşlikleri ve bu özdeşliklerin farklı kombinasyolarını, özdeşliklerin nasıl oluştuklarını anlayabilmek için geometrik ispatlarını da yaparak öğreneceğiz. Aynı zamanda bir cebirsel ifadenin ya da tam sayının kendisini oluşturan bileşenlerinin çarpımı şeklinde yazılışı olan çarpanlara ayırma konusunu ve iki ve üç terimli ifadeleri çarpanlarına ayırmada kullanacağımız yöntemleri de öğreneceğiz.

Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Özdeşlikler