Polinomlar

Bu bölümde bir değişkenli ve reel katsayılı polinomları ve derece, katsayı ve sabit terim gibi özelliklerini inceleyeceğiz. Ayrıca polinomlarda işlemleri, bölmede kalan bulmayı ve polinom denklemlerinin köklerini bulmayı öğreneceğiz.

Polinomlar konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Polinom Tanımı