Polinomlar

Bu bölümde bir değişkenli ve gerçek katsayılı polinomları inceleyeceğiz ve derece, başkatsayı, terim sayısı, sabit terim ve katsayılar toplamı gibi polinomların temel özelliklerini öğreneceğiz. Ayrıca polinom tiplerini, polinomlarda işlemleri, bölme yöntemlerini ve kalan bulmayı, polinom denklemlerini çarpanlara ayırarak köklerini bulmayı öğreneceğiz.

Polinomlar konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Polinom Tanımı