Denklik Bağıntısı

Bir bağıntı yansıma, simetri ve geçişme özelliklerine sahipse bu bağıntı bir denklik bağıntısıdır.

Bu tanıma göre, \( A \) üzerinde tanımlı aşağıdaki iki bağıntı bu üç özelliğe sahip olduğu için birer denklik bağıntısıdır.

Bir denklik bağıntısında, iki eleman arasında bir ilişki tanımlı ise bu iki eleman bu denklik bağıntısına göre birbirine denktir. Denklik bağıntıları tanımlı oldukları kümenin elemanları arasında bir "eşitlik", "denklik" ya da belirli bir özellikleri açısından "benzerlik" anlamı taşır.

\( x \) ve \( y \) elemanlarının bir \( R \) bağıntısındaki denkliği aşağıdaki şekilde gösterilir.

Aşağıda verilen elemanlar arasında belirtilen özelliklerine göre bir denklik ya da benzerlik söz konusu olduğu için, bu kümeleri içeren birer denklik bağıntısı tanımlanabilir.

  • 3'e bölündüğünde aynı kalanı veren tam sayılar
  • Bir fonksiyona göre görüntüsü aynı olan elemanlar
  • Birbirine benzer üçgenler
  • Birbirine paralel doğrular
  • Doğum günü aynı olan kişiler
  • Aynı sınıfta olan öğrenciler

Bir \( A \) kümesi üzerinde tanımlanabilecek en az elemanlı denklik bağıntısı, \( x \in A \) olmak üzere sadece \( (x, x) \) elemanlarından oluşan bağıntıdır. \( A \) üzerinde tanımlanabilecek en çok elemanlı denklik bağıntısı ise \( A \times A \) bağıntısıdır.

Önceki bölümde yansıyan/simetrik/geçişken iki bağıntının kesişim kümesinin de yansıyan/simetrik/geçişken olduğunu belirtmiştik. Buna göre, iki denklik bağıntısının kesişim kümesi de bir denklik bağıntısıdır.

Önceki bölümde yansıyan/simetrik/geçişken iki bağıntının birleşim kümesinin yansıyan/simetrik olduğunu, ancak geçişken olmayabileceğini belirtmiştik. Buna göre, iki denklik bağıntısının birleşim kümesi bir denklik bağıntısı olabilir ya da olmayabilir. Aşağıda birleşim kümesi bir denklik bağıntısı olmayan iki denklik bağıntısı örnek olarak verilmiştir. Bu örnekte birleşim kümesinde \( (1, 4) \) ve \( (4, 1) \) elemanları bulunmadığı için birleşim kümesi geçişme özelliğine sahip değildir.

Denklik Sınıfları

\( A \) kümesinde tanımlı bir \( R \) denklik bağıntısında \( a \in A \) elemanı ile ilişkili olan tüm elemanların kümesine \( a \) elemanının denklik sınıfı denir ve \( [a]_R \) ile gösterilir.

\( x, y \in A \) olmak üzere, \( x \) ve \( y \) elemanları arasında \( R \) denklik bağıntısına göre bir ilişki tanımlı ise iki eleman bu bağıntıya göre denktir ve denklik sınıfları aynıdır.

\( x \) ve \( y \) elemanlarının denklik sınıflarının ortak bir elemanı varsa bu iki elemanın denklik sınıfları aynıdır ve iki eleman denktir.

Bir denklik bağıntısında \( x \in A \) elemanının denklik sınıfı, \( x \) elemanına denk olan tüm elemanların kümesidir.

  • \( A \) kümesinin her elemanı tek bir denklik sınıfının elemanıdır.
  • \( A \) kümesinin iki elemanı denk ise denklik sınıfları aynıdır.
  • Denklik sınıfları ikili ayrıktır, yani herhangi iki denklik sınıfının kesişim kümesi boş kümedir.
  • İki denklik sınıfı ya ayrık ya da eşit kümelerdir.

Denklik Sınıflarının Parçalanışları

Sayma konusundaki kümelerin parçalanışı bölümünde bir kümenin parçalanışını; kümenin elemanlarının, her eleman sadece bir alt kümeye dahil olacak, alt kümelerin hiçbiri boş küme olmayacak ve alt kümelerin birleşimi orijinal kümeyi verecek şekilde alt kümelere bölünmesi şeklinde tanımlamıştık.

Bir \( A \) kümesi tanımlayalım ve elemanlarını 4 parçaya/alt kümeye ayıralım.

A kümesinin bir parçalanışı
A kümesinin bir parçalanışı

\( A \) kümesinin yukarıdaki örnek parçalanışının küme gösterimi aşağıdaki gibidir.

Kümelerin parçalanışını aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz.

Bu tanımdaki birinci koşula göre parçaların (alt kümelerin) hiçbiri boş küme olamaz, ikinci koşula göre parçaların birleşimi \( A \) kümesini verir (hiçbir eleman açıkta kalmaz), üçüncü koşula göre bir eleman sadece tek parçaya ait olabilir (parçalar ikili ayrık kümelerdir).

Bu tanıma göre, \( A \) kümesinde tanımlı bir denklik bağıntısının tüm denklik sınıfları \( A \) kümesinin bir parçalanışıdır. Bir diğer ifadeyle, \( A \) kümesinin her parçalanışı \( A \) kümesinde tanımlı bir denklik bağıntısı oluşturur.

SORU 1:

\( A = \{a, b, c, d\} \) üzerinde tanımlı,

\( R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, d), (a, c), (c, a)\} \)

bağıntısının bir denklik bağıntısı olup olmadığını gösterin.

Çözümü Göster
SORU 2:

\( \mathbb{Z} \) üzerinde tanımlı,

\( R = \{(a, b) \mid a^2 + b^2 \text{ çift sayı}; a, b \in \mathbb{Z}\} \)

bağıntısının bir denklik bağıntısı olup olmadığını gösterin.

Çözümü Göster
SORU 3:

\( \mathbb{Z} \) üzerinde tanımlı,

\( R = \{(a, b) \mid a^3 = b^3; a, b \in \mathbb{Z}\} \)

bağıntısının bir denklik bağıntısı olup olmadığını gösterin.

Çözümü Göster
SORU 4:

Tam sayılar (\( \mathbb{Z} \)) kümesinde tanımlı \( = \) ve \( \ne \) bağıntılarının denklik bağıntısı olup olmadığını inceleyin.

Çözümü Göster

« Önceki
Bağıntı Özellikleri
Sonraki »
Sıralama Bağıntısı


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır