Birinci Dereceden Denklemler

Derecesi (kuvveti) bir olan değişkenlerden oluşan ve aşağıdaki şekilde ifade edilebilen denklemlere birinci dereceden denklem ya da lineer denklem denir.

Bu denklemde \( x_1, x_2, \ldots, x_n \) denklemin bilinmeyenleri, \( a_1, a_2, \ldots, a_n \) ve \( b \) denklemin katsayılarıdır. \( b \) katsayısı aynı zamanda denklemin sabit terimidir.

Bir bilinmeyenli bir denklemin çözümü \( x = c \) şeklinde bir değerdir ve sayı doğrusu üzerinde bir nokta olarak gösterilir.

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümü
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümü

İki bilinmeyenli bir denklemin her bir çözümü \( (x_1, x_2) = (c_1, c_2) \) şeklinde bir sıralı ikilidir ve iki boyutlu koordinat düzleminde bir nokta olarak gösterilir. Bu denklemlerin çözüm kümesi koordinat düzleminde bir doğrudur.

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerin çözümü
Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerin çözümü

Üç bilinmeyenli bir denklemin her bir çözümü \( (x_1, x_2, x_3) = (c_1, c_2, c_3) \) şeklinde bir sıralı üçlüdür ve üç boyutlu koordinat sisteminde bir nokta olarak gösterilir. Bu denklemlerin çözüm kümesi koordinat sisteminde bir düzlem ifade eder.

Birinci dereceden üç bilinmeyenli denklemlerin çözümü
Birinci dereceden üç bilinmeyenli denklemlerin çözümü

\( n \) bilinmeyenli bir denklemin her bir çözümü \( (x_1, x_2, \ldots, x_n ) = (c_1, c_2, \ldots, c_n) \) şeklinde bir sıralı \( n \)'lidir.


« Önceki
Çözüm Kümesi
Sonraki »
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır