Kartezyen Çarpımı

\( A \) ve \( B \) kümelerinin kartezyen çarpımı, birinci bileşeni \( A \) kümesinin, ikinci bileşeni \( B \) kümesinin elemanı olmak üzere yazılabilecek tüm sıralı ikililerin kümesidir. \( A \) ve \( B \) kümelerinin kartezyen çarpımı \( A \times B \) ile gösterilir.

İki kümenin kartezyen çarpımının ortak özellik yöntemi ile tanımı aşağıdaki gibidir.

İki kümenin kartezyen çarpımının liste, Venn şeması ve tablo şeklinde gösterimleri aşağıdaki gibidir.

İki kümenin kartezyen çarpımı
İki kümenin kartezyen çarpımı
Kartezyen çarpımının tablo gösterimi
Kartezyen çarpımının tablo gösterimi

İki kümenin kartezyen çarpımı da bir kümedir ve bu kümenin elemanları birer sıralı ikilidir (sıralı ikililerin parantez içindeki bileşenleri değildir). Kartezyen çarpım kümesinin elemanı olan her bir sıralı ikili, yukarıdaki Venn şemasındaki birer oka karşılık gelir.

\( A \) ve \( B \) kümelerinin kartezyen çarpım kümesinin eleman sayısı iki kümenin eleman sayılarının çarpımına eşittir.

Yukarıdaki örnekteki 3 elemanlı \( A \) ve 4 elemanlı \( B \) kümelerinin kartezyen çarpımının 12 elemanlı olduğunu kartezyen çarpımının liste şeklinde yazılışındaki eleman sayısı ve Venn şeması gösterimindeki ok sayısı ile teyit edebiliriz.

Bir kümenin kendisiyle kartezyen çarpımı üslü ifade şeklinde de gösterilebilir.

Her noktanın koordinatlarının birer sıralı ikili (sıralı üçlü) olarak ifade edildiği iki (üç) boyutlu koordinat sistemleri aşağıdaki şekilde de gösterilir.

Kartezyen Çarpımı İşlem Özellikleri

Kartezyen çarpım kümesinin elemanları olan sıralı ikililerde bileşenlerin sırası önemli olduğu için kartezyen çarpımının değişme özelliği yoktur.

Kartezyen çarpımının kesişim işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır.

Kartezyen çarpımının birleşim işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır.

Kartezyen çarpımının fark işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır.

Kartezyen Çarpımı İşlem Kuralları

Bir kümenin boş küme ile kartezyen çarpımı yine boş kümedir.

\( A \) ve \( B \) kümelerinin birer alt kümesi olan iki kümenin kartezyen çarpımı, \( A \) ve \( B \) kümelerinin kartezyen çarpımının alt kümesidir.

Aşağıdaki gibi dört kümenin kesişim kümelerinin kartezyen çarpımı, kartezyen çarpımlarının kesişim kümesine eşittir.

Üç Kümenin Kartezyen Çarpımı

\( A \), \( B \) ve \( C \) kümelerinin kartezyen çarpımı, birinci bileşeni \( A \) kümesinden, ikinci bileşeni \( B \) kümesinden, üçüncü bileşeni \( C \) kümesinden alınmak üzere, yazılabilecek tüm \( (a, b, c) \) sıralı üçlülerinin kümesidir. \( A \), \( B \) ve \( C \) kümelerinin kartezyen çarpımı \( A \times B \times C \) ile gösterilir.

\( A \), \( B \) ve \( C \) kümelerinin kartezyen çarpım kümesinin eleman sayısı üç kümenin eleman sayılarının çarpımına eşittir.

SORU 1:

\( A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 4\} \) olduğuna göre,

\( A \times A \) kartezyen çarpım kümesinin elemanlarının kaçında ikinci bileşen birinci bileşenin karesine eşittir?

Çözümü Göster
SORU 2:

\( K \times L = \{ (a, 1), (b, 1), \) \( (c, 1), (a, 2), \) \( (b, 2), (c, 2) \} \)

\( M \times N = \{ (4, x), (5, x), \) \( (4, y), (5, y), \) \( (4, z), (5, z) \} \)

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi \( M \times L \) kümesinin elemandır?

(a) \( (1, 5) \)

(b) \( (4, 2) \)

(c) \( (a, 5) \)

(d) \( (5, c) \)

(e) \( (a, b) \)

Çözümü Göster
SORU 3:

\( K = \{ 1, 2, 3, 4 \}, L = \{ 2, 3, 4 \}, M = \{ 3, 4, 5 \} \) olduğuna göre,

\( (K \cap L) \times (L - M) \) kümesi nedir?

Çözümü Göster
SORU 4:

\( A = \{ x: -2 \le x \le 2, x \in \mathbb{Z} \} \)

\( s[(A \times B) \cup (A \times C)] = 45 \) olduğuna göre,

\( s(B \cup C) \) kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 5:

\( s(A - B) = 4 \)

\( s(A \cap B) = 2 \)

\( s[(B \times A) \cup (A \times A)] = 48 \) olduğuna göre,

\( s(B - A) \) kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 6:

\( A = \{ 1, 2, 3, 6 \} \)

\( B = \{ 6, 1 \} \) olduğuna göre,

\( A \times B \) kartezyen çarpım kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde \( (2, 6) \) ikilisi vardır?

Çözümü Göster
SORU 7:

\( K = \{a, b, c, d\} \)

\( L = \{\{1\}, 2, 4, 5\} \)

\( M = \{x, \{y\}, \{\{t\}\}\} \)

kümeleri için aşağıdakilerin hangileri yanlıştır?

I. \( (a, b) \) ikilisi \( K \times K \) kümesinin bir elemanıdır.

II. \( (b, 1) \) ikilisi \( K \times L \) kümesinin bir elemanıdır.

III. \( (\{1\}, \{y\}) \) ikilisi \( L \times M \) kümesinin bir elemanıdır.

IV. \( (c, x) \) ikilisi \( M \times K \) kümesinin bir elemanıdır.

V. \( (a, a) \) ikilisi \( K \times K \) kümesinin bir elemanıdır.

VI. \( (\{t\}, 4) \) ikilisi \( M \times L \) kümesinin bir elemanıdır.

Çözümü Göster
SORU 8:

\( A \) ve \( B \) birer kümedir.

\( s(A \times B) = 28 \)

\( s(B \times B) = 49 \)

olduğuna göre \( s(A \times A) \) kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 9:

\( s(K \times L) = 11, s(K \times M) = 19 \)

olduğuna göre, \( s(L \times M) \) kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 10:

\( K \) ve \( L \) kümeleri için,

\( s(K \times K) - s(L \times L) = 31 \)

olduğuna göre, \( s(K \cup L) \) en az kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 11:

\( A = \{a, b, c, d, e, f\} \)

\( A \) kümesinin birer alt kümesi olan \( B \) ve \( C \) kümeleri için \( \{a, b\} \subseteq B \) ve \( \{f\} \subseteq C \) veriliyor.

Buna göre, yazılabilecek farklı \( B \) ve \( C \) kümelerinin kartezyen çarpımlarının kaçında eleman sayısı bir tam kare sayı olur?

Çözümü Göster

« Önceki
Sıralı İkili
Sonraki »
Kartezyen Çarpımının Grafik Gösterimi


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır