Mantık

Matematikte mantık, akıl yürütmeyi sistematik olarak uygulamaya yarar. Bu bölümde önermeleri, bağlaçları kullanarak bileşik önermeler oluşturmayı, totoloji, çelişki, açık önerme ve niceleyiciler gibi kavramları öğreneceğiz.

Mantık konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Önermeler