Mantık

Matematikte mantık, akıl yürütmeyi sistematik olarak uygulamaya yarar. Mantıkta doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Bu bölümde önermelerin doğruluk değerlerini tabloyla göstermeyi, önermelerin değilini ve bağlaçları kullanarak bileşik önermeler oluşturmayı öğreneceğiz. Ayrıca totoloji, çelişki, gerektirme, açık önerme gibi kavramlara değineceğiz ve niceleyicileri önermelerde kullanacağız.

Mantık konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Önermeler