Ters Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri

Aşağıda altı ters trigonometrik fonksiyonun grafiği her fonksiyonun ana fonksiyonu ile birlikte verilmiştir. Her grafikte \( x \) ekseni ters trigonometrik fonksiyon için trigonometrik orana ve \( y \) ekseni radyan cinsinden açı ölçüsüne karşılık gelirken, ana fonksiyon için tam tersi durum söz konusudur.

Tüm ters fonksiyonlarda olduğu gibi, trigonometrik fonksiyonlarda da ana fonksiyon ve ters fonksiyonların grafikleri \( y = x \) doğrusuna göre simetriktir.

Arc Sinüs Fonksiyon Grafiği

Ters sinüs fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesi ve grafiği aşağıdaki gibidir.

Fonksiyon Tanım Kümesi Görüntü Kümesi
\( \sin{x} \) \( \mathbb{R} \) \( [-1, 1] \)
\( \arcsin{x} \) \( [-1, 1] \) \( \left[ -\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2} \right] \)
Arc sinüs fonksiyon grafiği
Arc sinüs fonksiyon grafiği

Arc Kosinüs Fonksiyon Grafiği

Ters kosinüs fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesi ve grafiği aşağıdaki gibidir.

Fonksiyon Tanım Kümesi Görüntü Kümesi
\( \cos{x} \) \( \mathbb{R} \) \( [-1, 1] \)
\( \arccos{x} \) \( [-1, 1] \) \( [0, \pi] \)
Arc kosinüs fonksiyon grafiği
Arc kosinüs fonksiyon grafiği

Arc Tanjant Fonksiyon Grafiği

Ters tanjant fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesi ve grafiği aşağıdaki gibidir.

Fonksiyon Tanım Kümesi Görüntü Kümesi
\( \tan{x} \) \( \mathbb{R} - \{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \} \) \( \mathbb{R} \)
\( \arctan{x} \) \( \mathbb{R} \) \( \left( -\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2} \right) \)
Arc tanjant fonksiyon grafiği
Arc tanjant fonksiyon grafiği

Arc Kotanjant Fonksiyon Grafiği

Ters kotanjant fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesi ve grafiği aşağıdaki gibidir.

Fonksiyon Tanım Kümesi Görüntü Kümesi
\( \cot{x} \) \( \mathbb{R} - \{ k\pi, k \in \mathbb{Z} \} \) \( \mathbb{R} \)
\( \arccot{x} \) \( \mathbb{R} \) \( (0, \pi) \)
Arc kotanjant fonksiyon grafiği
Arc kotanjant fonksiyon grafiği

Arc Sekant Fonksiyon Grafiği

Ters sekant fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesi ve grafiği aşağıdaki gibidir.

Fonksiyon Tanım Kümesi Görüntü Kümesi
\( \sec{x} \) \( \mathbb{R} - \{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \} \) \( \mathbb{R} - (-1, 1) \)
\( \arcsec{x} \) \( \mathbb{R} - (-1, 1) \) \( [0, \pi] - \left\{ \dfrac{\pi}{2} \right\} \)
Arc sekant fonksiyon grafiği
Arc sekant fonksiyon grafiği

Arc Kosekant Fonksiyon Grafiği

Ters kosekant fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesi ve grafiği aşağıdaki gibidir.

Fonksiyon Tanım Kümesi Görüntü Kümesi
\( \csc{x} \) \( \mathbb{R} - \{ k\pi, k \in \mathbb{Z} \} \) \( \mathbb{R} - (-1, 1) \)
\( \arccsc{x} \) \( \mathbb{R} - (-1, 1) \) \( \left[ -\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2} \right] - \{ 0 \} \)
Arc kosekant fonksiyon grafiği
Arc kosekant fonksiyon grafiği

« Önceki
Ters Trigonometrik Özdeşlikler
Ana Sayfa »
Konu Tamamlandı!


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır