Küme Problemleri

Kümelerle problemler, küme işlem kurallarını kullanarak farklı sayıda kümenin eleman sayılarını bulmaya çalıştığımız problemlerdir. Bu tip problemlerde Venn şemasını sıklıkla kullanırız.

Küme problemlerinin çözümüne temel teşkil etmesi açısından aşağıda örnek bir küme seti ve bu kümeler için istenebilecek farklı alt küme kombinasyonları verilmiştir. Bu örnekte bir sınıftaki öğrencilerin Almanca \( A \), İngilizce (\( I \)) ve Fransızca (\( F \)) konuşma dağılımları Venn şeması şeklinde verilmiştir. Şekilde \( a, b, \ldots, h \) harfleri ilgili bölgelerdeki kişi sayılarını göstermektedir.

Örnek küme problemi
Örnek küme problemi
Sözel Anlatım Küme Gösterimi Sayısal Gösterim
Tüm kişiler \( E \) \( a + b + \ldots + h \)
Sadece bir dil bilenler \( [A - (I \cup F)] \cup [I - (A \cup F)] \cup [F - (A \cup I)] \) \( a + c + g \)
Sadece iki dil bilenler \( [(A \cap I) \cup (A \cap F) \cup (I \cap F)] - (A \cap I \cap F) \) \( b + d + f \)
En az bir dil bilenler \( A \cup I \cup F \) \( a + b + \ldots + g \)
En az iki dil bilenler \( (A \cap I) \cup (A \cap F) \cup (I \cap F) \) \( b + d + e + f \)
En çok bir dil bilenler \( E - [(A \cap I) \cup (A \cap F) \cup (I \cap F)] \) \( a + c + g + h \)
En çok iki dil bilenler \( E - (A \cap I \cap F) \) \( a + b + c + d + f + g + h \)
Dil bilmeyenler \( E - (A \cup I \cup F) \) \( h \)
Almanca bilen, ama Fransızca bilmeyenler \( A - F \) \( a + b \)
İngilizce veya Fransızca bilen, ama Almanca bilmeyenler \( (I \cup F) - A) \) \( c + f + g \)
İngilizce ve Fransızca bilen, ama Almanca bilmeyenler \( (I \cap F) - A) \) \( f \)
SORU 1:

Bir sınıfta İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilen 32, en çok birini bilen 28 öğrenci vardır. Bu sınıfta Almanca bilmeyen 15 öğrenci bulunduğuna göre, İngilizce bilen kaç öğrenci vardır?

Çözümü Göster
SORU 2:

40 kişilik bir sınıfta matematik dersinde 21 öğrenci, kimya dersinde 24 öğrenci başarılı olmuştur. Her iki derste başarısız olan 6 öğrenci olduğuna göre, sadece kimya dersinde başarılı olan kaç öğrenci vardır?

Çözümü Göster
SORU 3:

Bir turist kafilesi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini bilenlerden oluşmaktadır. İngilizce bilenler, Almanca veya Fransızcadan hiç birini bilmemektedir.

Grupta İngilizce bilen 5 kişi, sadece Fransızca bilen 2 kişi, Fransızca bilen 6 kişi olduğuna ve Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının 2 katı olduğuna göre, sadece Almanca bilen kaç kişi vardır?

Çözümü Göster
SORU 4:

36 kişinin futbol oynadığı bir grupta 10 kişi basketbol ve voleybol da oynamaktadır.

Sadece futbol oynayanların sayısı 12 kişi olduğuna göre, bu oyunlardan yalnız ikisini oynayanların sayısı kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 5:

Üç basamaklı sayılardan kaç tanesi 5 ile bölündüğü halde 4 ile bölünmez?

Çözümü Göster
SORU 6:

Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini bilenlerin oluşturduğu 48 kişilik toplulukta, Almanca bilmeyenlerin sayısı her iki dili bilenlerin sayısının iki katı, Fransızca bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin \( \frac{3}{2} \) katıdır. Buna göre bu toplulukta Almanca bilen kaç kişi vardır?

Çözümü Göster
SORU 7:

Herkesin Türkçe bildiği 32 kişilik bir toplulukta, İngilizce bilenler Almanca bilmemektedir. Bu toplulukta bu üç dilden yanlız birini bilen 10 kişi vardır. Türkçe ve Almanca bilen 8 kişi olduğuna göre, Türkçe ve İngilizce bilen kaç kişi vardır?

Çözümü Göster
SORU 8:

\( A = \{ x: x \lt 100, x = 2n, n \in \mathbb{Z^+} \} \)

\( B = \{ x: x \lt 151, x = 3n, n \in \mathbb{Z^+} \} \) olduğuna göre,

\( s(A \cup B) \) kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 9:

\( A \) kümesinin elemanlarının %60'ı \( B \) kümesinin elemanı değildir, \( B \)'nin elemanlarının ise %50'si \( A \)'nın elemanı değildir.

\( s(A \cup B) = 56 \) olduğuna göre, \( s(B \cap A') \) kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 10:

\( A = \{ x: x = 4k, x \lt 80, k \in \mathbb{N} \} \)

\( B = \{ x: x = 3k, x \le 60, k \in \mathbb{N} \} \) olduğuna göre,

\( A \cap B \) kümesinin eleman sayısı kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 11:

A ve B şubelerinde okuyan öğrencilerin bulunduğu bir grupta, kız öğrencilerin toplam sayısı A sınıfında okuyan erkek öğrencilerin sayısına, B sınıfında okuyan erkek öğrenci sayısı da A sınıfındaki toplam öğrenci sayısına eşittir.

B sınıfında okuyan 30 öğrenci olduğuna göre, A sınıfında okuyan erkek öğrenci sayısı kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 12:

Ayşe Hanım evine misafirliğe gelecek 30 kişi için 30'ar kişilik kola, portakal suyu ve elma suyu hazırlamıştır.

Misafirlerin tümü bir ya da üç çeşit içecekten birer bardak içmiştir.

Misafirler gittiğinde 8 kişilik kola, 10 kişilik portakal suyu ve 14 kişilik elma suyu arttığına göre, üç çeşit içecekten de içen kaç misafir vardır?

Çözümü Göster
SORU 13:

Masa tenisi, basketbol ve yüzme kurslarından en az birine katılanlardan oluşan 50 kişilik bir toplulukta yüzme kursuna katılanların başka kurslara katılmadığı biliniyor.

Bu toplulukta masa tenisi kursuna katılmayan 21 kişi, basketbol kursuna katılmayan 23 kişi ve yalnız bir kursa katılanlar 30 kişi olduğuna göre, basketbol kursuna katılanların sayısı yüzme kursuna katılanların sayısından kaç fazladır?

Çözümü Göster
SORU 14:

35 kişilik bir sınıfta, kalemi veya silgisi olan 16 kişi, silgisi olmayan 22 kişi, kalemi olmayan 24 kişi olduğuna göre, hem silgisi hem de kalemi olan kaç kişi vardır?

Çözümü Göster
SORU 15:

Bir sınıfta tarih ve coğrafya derslerinden en az birinden geçen 36, en çok birinden geçen 21, yalnız birinden geçen 13 kişi vardır.

Buna göre bu sınıfta kaç kişi vardır?

Çözümü Göster
SORU 16:

58 kişilik bir turist grubunda,

  • Alman kızlar ingiliz erkeklerin iki katıdır.
  • İngiliz kızlar ingiliz erkeklerden 5 fazladır.
  • Alman erkekler alman kızlardan 1 eksiktir.

Buna göre bu grupta kaç kız vardır?

Çözümü Göster
SORU 17:

62 kişilik bir sınıfta öğrencilerin 40 tanesi erkek, 24 tanesi gözlüklüdür.

Gözlüksüz kızlar gözlüklü erkeklerin yarısı ise sınıfta kaç gözlüklü kız vardır?

Çözümü Göster
SORU 18:

Bir spor kulübünde oyuncular futbol ve basketboldan sadece birini oynamaktadır. Bu kulüpte:

  • 16 erkek 20 kadın oyuncu vardır.
  • 19 oyuncu basketbol oynamaktadır.
  • Futbol oynayan erkeklerle basketbol oynayan kadınların toplamı 13'tür.

Buna göre futbol oynayan kaç kadın vardır?

Çözümü Göster
SORU 19:

Bir müzik topluluğunda üyelerin yüzde 55'i klasik müzik çalmakta, diğerleri çalmamaktadır. Klasik müzik çalanların yüzde 20'si, çalmayanların yüzde 60'ı klasik müzik sevmediğini söylemektedir.

Klasik müzik sevenler içinde klasik müzik çalmayanların oranı kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 20:

Bir kasabada kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranı \( \frac{7}{6} \)'dır. Ehliyeti olan kadınların sayısının ehliyeti olan erkeklerin sayısına oranı \( \frac{5}{4} \)'tür. Ehliyeti olmayan kadınların sayısının ehliyeti olmayan erkeklerin sayısına oranı ise \( \frac{2}{3} \)'tür.

Bu kasabada ehliyeti olan 12960 erkek olduğuna göre, ehliyeti olmayan kadın sayısı nedir?

Çözümü Göster
SORU 21:

Bir okuldaki 160 öğrenciden 152'si futbol, 98'i basketbol oynuyor.

Buna göre, sadece futbol oynayan öğrencilerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(a) \( 52 \quad \) (b) \( 55 \quad \) (c) \( 63 \quad \) (d) \( 68 \)

Çözümü Göster

« Önceki
De Morgan Kuralları
Sonraki »
Kuvvet Kümesi


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır