Küme Problemleri

Kümelerle problemler küme işlem kurallarını kullanarak belirli sayıda kümenin eleman sayılarını bulmaya çalıştığımız problemlerdir. Bu tip problemlerde Venn şemasını sıklıkla kullanırız.

SORU:

\( A = \{ x: x = 3k, k \lt 70, k \in \mathbb{Z^+} \} \)

\( B = \{ x: x = 5k, k \lt 48, k \in \mathbb{Z^+} \} \)

kümeleri için \( s(A \cup B) \) kaçtır?

Çözümü Göster


SORU:

Bir sınıfta İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilen 32, en çok birini bilen 28 öğrenci vardır. Bu sınıfta Almanca bilmeyen 15 öğrenci bulunduğuna göre, İngilizce bilen kaç öğrenci vardır?

Çözümü Göster


SORU:

40 kişilik bir sınıfta matematik dersinde 21 öğrenci, kimya dersinde 24 öğrenci başarılı olmuştur. Her iki dersten başarısız olan 6 öğrenci olduğuna göre, her iki dersten başarılı olan kaç öğrenci vardır?

Çözümü Göster


SORU:

Bir turist kafilesi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini bilenlerden oluşmaktadır. İngilizce bilenler, Almanca veya Fransızcadan hiç birini bilmemektedir.

Grupta İngilizce bilen 5 kişi, sadece Fransızca bilen 2 kişi, Fransızca bilen 6 kişi olduğuna ve Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının 2 katı olduğuna göre, sadece Almanca bilen kaç kişi vardır?

Çözümü Göster


SORU:

36 kişinin futbol oynadığı bir grupta 10 kişi basketbol ve voleybol da oynamaktadır.

Sadece futbol oynayanların sayısı 12 kişi olduğuna göre, bu oyunlardan yalnız ikisini oynayanların sayısı kaçtır?

Çözümü Göster


SORU:

Üç basamaklı sayılardan kaç tanesi 5 ile bölündüğü halde 4 ile bölünmez?

Çözümü Göster


SORU:

Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini bilenlerin oluşturduğu 48 kişilik toplulukta, Almanca bilmeyenlerin sayısı her iki dili bilenlerin sayısının iki katı, Fransızca bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin \( \frac{3}{2} \) katıdır. Buna göre bu toplulukta Almanca bilen kaç kişi vardır?

Çözümü Göster


SORU:

Herkesin Türkçe bildiği 32 kişilik bir toplulukta, İngilizce bilenler Almanca bilmemektedir. Bu toplulukta bu üç dilden yanlız birini bilen 10 kişi vardır. Türkçe ve Almanca bilen 8 kişi olduğuna göre, Türkçe ve İngilizce bilen kaç kişi vardır?

Çözümü Göster


SORU:

\( A = \{ x: x \lt 100, x = 2n, n \in \mathbb{Z^+} \} \)

\( B = \{ x: x \lt 151, x = 3n, n \in \mathbb{Z^+} \} \) olduğuna göre,

\( s(A \cup B) \) kaçtır?

Çözümü Göster


SORU:

\( A \) kümesinin elemanlarının %60'ı \( B \) kümesinin elemanı değildir, \( B \)'nin elemanlarının ise %50'si \( A \)'nın elemanı değildir.

\( s(A \cup B) = 56 \) olduğuna göre, \( s(B \cap A') \) kaçtır?

Çözümü Göster


SORU:

\( A = \{ x: x = 4k, x \lt 80, k \in \mathbb{N} \} \)

\( B = \{ x: x = 3k, x \le 60, k \in \mathbb{N} \} \) olduğuna göre,

\( A \cap B \) kümesinin eleman sayısı kaçtır?

Çözümü Göster


SORU:

A ve B şubelerinde okuyan öğrencilerin bulunduğu bir grupta, kız öğrencilerin toplam sayısı A sınıfında okuyan erkek öğrencilerin sayısına, B sınıfında okuyan erkek öğrenci sayısı da A sınıfındaki toplam öğrenci sayısına eşittir.

B sınıfında okuyan 30 öğrenci olduğuna göre, A sınıfında okuyan erkek öğrenci sayısı kaçtır?

Çözümü Göster


« Önceki
De Morgan Kuralları
Sonraki »
Sıralı İkili


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır