Diğer Diziler

Bir önceki bölümde incelediğimiz aritmetik ve geometrik diziler dışında karşımıza sıklıkla çıkabilecek diğer dizi tiplerini bu bölümde inceleyeceğiz.

Fibonacci Dizisi

İlk iki terimi 0 ve 1 olan ve sonraki her terimi kendisinden önceki iki terimin toplamına eşit olan sayı dizisine Fibonacci dizisi denir.

Fibonacci dizisinde bir terim ile kendisinden önceki terimlerin toplamı arasında aşağıdaki ilişki vardır.

Fibonacci dizisinin önemli bir özelliği, terimler büyüdükçe ardışık terimlerin oranının altın orana yaklaşmasıdır (\( \phi = \dfrac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,618... \)).

Karesel Sayı Dizisi

\( n \in \mathbb{Z^+} \) olmak üzere, \( n^2 \) şeklinde yazılabilen sayılara karesel sayı, karesel sayılardan oluşan sayı dizisine karesel sayı dizisi denir.

Karesel sayı dizisinin genel terimi ve bazı terimleri aşağıdaki gibidir.

Karesel sayı dizilerini indirgemeli dizi şeklinde aşağıdaki şekilde de ifade edebiliriz.

Üçgensel Sayı Dizisi

\( n \in \mathbb{Z^+} \) olmak üzere, \( 1 \)'den kendisine kadarki sayma sayılarının toplamına eşit olan sayılara üçgensel sayı, üçgensel sayılardan oluşan sayı dizisine üçgensel sayı dizisi denir.

Üçgensel sayı dizisinin genel terimi ve bazı terimleri aşağıdaki gibidir.

Üçgensel sayı dizilerini indirgemeli dizi şeklinde aşağıdaki şekilde de ifade edebiliriz.


« Önceki
Geometrik Dizi
Sonraki »
Dizilerle İşlemler


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır