Toplam Sembolü

Toplam sembolü birden fazla terimin toplamını ifade etmek için kullanılır. Toplam sembolü \( \sum \) şeklinde yazılır ve "sigma" diye okunur. Bir dizinin \( 1 \)'den \( n \)'ye kadarki terimlerinin toplamını gösteren toplam ifadesi aşağıdaki gibi yazılır.

Toplam işleminde, toplama sembolünün altında (\( k = 1 \)) ifadenin değişkeni ve bu değişkenin başlangıç değeri tanımlanır. Sembolün üstünde (\( 10 \)) toplama işleminin değişkenin hangi değerine kadar tekrar edeceği tanımlanır. Son olarak, toplam sembolünün sağında (\( a_k \)), her değişken değeri için toplanacak terimin kuralı tanımlanır (bu örnekte, \( a_n \) dizisinin \( k \). terimi).

Toplam Sembolü İşlem Kuralları

Toplam sembolü toplanan ifadedeki terimlere dağıtılabilir.

Toplam sembolü toplanan ifadedeki çarpanlara dağıtılamaz.

Toplam sembolünün içindeki ifadenin sabit bir çarpanı toplam sembolünün dışına çarpan olarak çıkarılabilir.

Bir toplam ifadesi başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki bir sayıya kadar ve bu sayıdan sonraki sayılar için ayrı ayrı olmak üzere iki toplam ifadesi olarak yazılabilir.

Toplam Sembolü Formülleri

Aşağıda bazı sayı dizilerinin ilk \( n \) teriminin toplamını hesaplayan formüller verilmiştir.


« Önceki
Dizilerle İşlemler
Ana Sayfa »
Konu Tamamlandı!


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır