Logaritma

Logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonların ters fonksiyonudur ve çok büyük sayıları daha küçük sayılarla ifade edebilmemizi sağlar. Onluk, ikilik, doğal logaritma gibi çeşitleri vardır. Deprem şiddetini ölçen Richter ölçeği, ses desibel değerleri ve kimyadaki pH skalası logaritmanın uygulamalarından bazılarıdır.

Logaritma konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Logaritma Tanımı