Fonksiyonların Grafikleri

Fonksiyonları analitik düzlemde birer grafik olarak gösterip fonksiyonun davranışı hakkında daha detaylı analizler yapabiliriz. Bu bölümde farklı fonksiyon tiplerinin, artan ve azalan fonksiyonların, tek ve çift fonksiyonların, sürekli ve süreksiz fonksiyonların grafiksel gösterimlerini inceleyeceğiz. Fonksiyon denkleminde değişiklikler yaparak grafiğinde bazı dönüşümler yapmayı öğreneceğiz ve bu dönüşümlerin farklı fonksiyon tipleri üzerindeki uygulamalarını inceleyeceğiz.

Fonksiyonların Grafikleri konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Fonksiyon Grafiklerine Giriş