Oran ve Orantı

Oran, aynı birimdeki iki çokluğun karşılaştırılmasıdır. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız km, cm, kg türünden değerleri karşılaştırmada oranlama işlemini sıklıkla kullanırız. Orantı ise iki veya daha fazla oranın eşitlenmesi ile oluşan ifadeye denir. Değişkenlerden biri artıp azalırken diğerinin artıp azalma durumuna göre doğru ve ters orantı durumları oluşur. Bu bölümde orantı tiplerini ve aritmetik, geometrik, harmonik gibi sık kullanılan ortalama tiplerini günlük hayattan örnekler vererek öğreneceğiz.

Oran ve Orantı konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Oran