Çemberin Çevresi ve Dairenin Alanı

Çemberin Çevresi

Çemberin çevre formülü aşağıdaki gibidir. Buna göre, bir çemberin çevresinin çapına oranının \( \pi \) olduğunu söyleyebiliriz.

\( \alpha \) derecelik bir merkez açısının gördüğü yayın uzunluğunu, açının ölçüsünü \( 360° \) ile oranlayarak hesaplayabiliriz.

Çemberin yay uzunluğu
Çemberin yay uzunluğu

Dairenin Alanı

Dairenin alanı, dairenin yarıçapının karesi ile \( \pi \)'nin çarpımına eşittir.

\( \alpha \) derecelik bir merkez açısının oluşturduğu daire diliminin alanını, açının ölçüsünü \( 360° \) ile oranlayarak hesaplayabiliriz.

Daire diliminin alanı
Daire diliminin alanı

Bu alan formülünü yukarıda paylaştığımız yay uzunluğu cinsinden de yazabiliriz. Bu durumda daire dilimi alan formülü üçgen alan formülüne benzer şekilde, taban (çember yayı) çarpı yükseklik (yarıçap) bölü 2 biçiminde olmaktadır.


« Önceki
Çemberin Uzunluk Özellikleri
Sonraki »
Çevrel, İç ve Dış Teğet Çemberler


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır