Çıkarma Yoluyla Sayma

Çıkarma yoluyla saymaya göre, bir \( A \) kümesinin eleman sayısını, evrensel kümenin eleman sayısından \( A \) kümesinin tümleyeni olan kümenin eleman sayısını çıkararak bulabiliriz. Çıkarma yoluyla sayma için kısaca çıkarma kuralı terimini de kullanıyor olacağız.

Benzer şekilde, \( A_1, A_2, \ldots, A_n \) ikişerli ayrık kümeler ise ve bu kümelerin birleşiminin evrensel kümeyi (\( E \)) oluşturduğu biliniyorsa belirli sayıda kümenin eleman sayıları toplamını, diğer kümelerin eleman sayıları toplamını evrensel kümenin eleman sayısından çıkararak bulabiliriz.

Çıkarma yoluyla sayma problemlerinde bir kümenin tümleyeni olan kümeyi doğru belirlememiz önem taşımaktadır. Aşağıda bazı örnek kümeler ve tümleyeni olan kümeler verilmiştir.

Küme Tümleyen Küme
Tüm rakamları tek sayı olan tam sayılar En az bir rakamı çift sayı olan tam sayılar
Tüm rakamları farklı olan tam sayılar En az iki rakamı aynı olan tam sayılar
3'e tam bölünen tam sayılar 3'e tam bölünmeyen tam sayılar
3'e VE 5'e tam bölünen tam sayılar 3'e tam bölünmeyen VEYA 5'e tam bölünmeyen tam sayılar
3'e VEYA 5'e tam bölünen tam sayılar 3'e tam bölünmeyen VE 5'e tam bölünmeyen tam sayılar
SORU 1:

\( 1, 2, 3, 4, 5 \) rakamlarını kullanarak rakamları çarpımı çift sayı olan 5 basamaklı kaç sayı yazılabilir?

Çözümü Göster
SORU 2:

Kaan'ın internet şubesi için oluşturabileceği sadece rakamlardan oluşan ve 0 ile başlayabilen 5 haneli şifrelerin kaçının en az iki rakamı aynıdır?

Çözümü Göster
SORU 3:

4 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinin rakamları çarpımı 3 ile tam bölünür?

Çözümü Göster
SORU 4:

Deniz 5 farklı markanın her birinden birer pantolon, tişört ve şapka almıştır. Deniz bir pantolon, tişört ve şapkayı üçü birden aynı markaya ait olmamak şartıyla kaç farklı şekilde giyebilir?

Çözümü Göster
SORU 5:

Rakamları çarpımı 5 ile tam bölünen beş basamaklı kaç pozitif tam sayı vardır?

Çözümü Göster

« Önceki
Çarpma Yoluyla Sayma
Sonraki »
Sayma Uygulamaları


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır