Bölünebilme Kuralları

Bir tam sayının belirli bir sayıya kalansız bölünüp bölünemediğini bölme işlemini yapmadan kısa yoldan bulmamızı sağlayan kurallara bölünebilme kuralları denir.

Tüm tam sayılar 1'e tam bölünürler.

2 ile Bölünebilme

Çift sayılar (son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar) 2'ye tam bölünür.

Bir tam sayı 2'ye tam bölünemiyorsa bölümünden kalan 1'dir.

3 ile Bölünebilme

Rakamlarının toplamı 3 ya da 3'ün katı olan sayılar 3'e tam bölünür. Sayının rakamlarının toplamı da büyük bir sayı ise aynı yöntem rakamlar toplamına tekrar uygulanabilir.

Bir sayı 3'e tam bölünemiyorsa, bölümden kalan sayı rakamların toplamının 3'e bölümünden kalan sayıdır.

4 ile Bölünebilme

Yöntem 1

Son 2 basamağı 00 olan ya da 4’e tam bölünen sayılar 4'e tam bölünür.

Bir sayı 4'e tam bölünemiyorsa, bölümden kalan sayı son iki basamağının 4'e bölümünden kalan sayıdır.

Yöntem 2

Onlar basamağındaki rakamın iki katı ile birler basamağındaki rakamın toplamı 4’e tam bölünen sayılar 4'e tam bölünür.

5 ile Bölünebilme

Son rakamı 0 ya da 5 olan sayılar 5'e tam bölünür.

Bir sayı 5'e tam bölünemiyorsa, bölümden kalan sayı son rakamının 5'e bölümünden kalan sayıdır.

6 ile Bölünebilme

Önümüzdeki bölümde göreceğimiz genel bölünebilme kuralına göre, hem 2’ye hem de 3’e tam bölünen sayılar 6'ya da tam bölünür.

7 ile Bölünebilme

Yöntem 1

Son rakamını iki ile çarpıp kalan basamaklardaki sayıdan çıkartınca kalan sayı 7’ye tam bölünen sayılar 7'ye tam bölünür. Bu yöntemle elde ettiğimiz sayı hala büyük bir sayı ise yöntemi bu sayıya tekrar uygulayabiliriz.

Yöntem 2

Sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla "(+1), (+3), (+2), (-1), (-3), (-2), (+1), ..." yazılır ve her basamaktaki sayılar birbiriyle çarpılır. Elde edilen sayıların toplamı 7'nin tam katı ise bu sayı 7'ye tam bölünür.

8 ile Bölünebilme

Son 3 basamağı 000 olan ya da 8’e tam bölünen sayılar 8'e tam bölünür.

Bir sayı 8'e tam bölünemiyorsa, bölümden kalan sayı son üç basamağının 8'e bölümünden kalan sayıdır.

9 ile Bölünebilme

Rakamlarının toplamı 9 ya da 9'un katı olan sayılar 9'a tam bölünür.

3'e bölünebilme kuralında olduğu gibi, sayının rakamlarının toplamı da büyük bir sayı ise aynı yöntem rakamlar toplamına tekrar uygulanabilir.

Bir sayı 9'a tam bölünemiyorsa bölümden kalan sayı rakamlarının toplamının 9'a bölümünden kalan sayıdır.

10 ile Bölünebilme

Son rakamı 0 olan sayılar 10'a tam bölünür.

Bir sayı 10'a tam bölünemiyorsa bölümden kalan sayının son rakamıdır.

11 ile Bölünebilme

Yöntem 1

Sayının tüm basamakları birler basamağından başlayıp sağdan sola, her basamaktaki rakamın işareti sırasıyla "+ – + – + -" olacak şekilde toplanır. Elde edilen toplam 0 ya da 11’in katı ise sayı 11'e tam bölünür.

Yöntem 2

Son rakamını kalan basamaklardaki sayıdan çıkartınca kalan sayı 11’e tam bölünen sayılar 11'e tam bölünür. Bu yöntemle elde ettiğimiz sayı hala büyük bir sayı ise yöntemi bu sayıya tekrar uygulayabiliriz.

12 ile Bölünebilme

Önümüzdeki bölümde göreceğimiz genel bölünebilme kuralına göre, hem 3’e hem de 4’e tam bölünebilen sayılar 12'ye de tam bölünür.


« Önceki
Bir Sayının Tam Bölenleri
Sonraki »
Genel Bölünebilme Kuralı


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır