Ondalık Sayılarla İşlemler

Bu bölümde ondalık sayılarla dört işlem kurallarını inceleyeceğiz.

Ondalık Sayılarla Toplama

İki ondalık sayıyı toplama işlemi aşağıdaki şekilde yapılır.

 • Sayılar ondalık işaretleri birbiriyle hizalanacak şekilde alt alta yazılır.
 • Daha az sayıda ondalık basamağa sahip olan sayının sonuna diğeriyle aynı sayıda ondalık basamağa sahip olacak şekilde sıfır eklenir.
 • Sayılar ondalık işaretini dikkate almadan normal toplama işlemi ile alt alta toplanır.
 • Ondalık işareti elde edilen sonuçta üstteki sayılarla aynı basamağa konur.
Ondalık sayılarda toplama işlemi
Ondalık sayılarda toplama işlemi

Ondalık Sayılarla Çıkarma

Bir ondalık sayıyı diğerinden çıkarma işlemi aşağıdaki şekilde yapılır.

 • Sayılar ondalık işaretleri birbiriyle hizalanacak şekilde alt alta yazılır.
 • Daha az sayıda ondalık basamağa sahip olan sayının sonuna diğeriyle aynı sayıda ondalık basamağa sahip olacak şekilde sıfır eklenir.
 • Sayılar ondalık işaretini dikkate almadan normal çıkarma işlemi ile alt alta çıkarılır.
 • Ondalık işareti elde edilen sonuçta üstteki sayılarla aynı basamağa konur.
Ondalık sayılarda çıkarma işlemi
Ondalık sayılarda çıkarma işlemi

Ondalık Sayılarla Çarpma

İki ondalık sayıyı çarpma işlemi aşağıdaki şekilde yapılır.

 • Sayılar alt alta yazılır, sonlarına eksik basamaklar için sıfır eklenmez, sayılar ondalık işaretlerine göre hizalanmaz, normal çarpmada olduğu gibi en sağdaki basamakları hizalanacak şekilde dizilirler.
 • Sayılar ondalık işaretini dikkate almadan normal çarpma işlemi ile alt alta çarpılır.
 • Çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayıları toplanır, çarpma işleminin sonucunda sağdan o kadar basamak sayılarak ondalık işareti yerine konur.
Ondalık sayılarda çarpma işlemi
Ondalık sayılarda çarpma işlemi

Yukarıda izlediğimiz yöntemde arka planda yaptığımız işlem çarpanları 10'un kuvvetleri biçiminde yazıp çarpma işlemini tam sayı ve 10'un kuvveti bileşenleri için ayrı ayrı yapmaktır. Aşağıda aynı işlem bu detayla birlikte gösterilmiştir.

Ondalık sayılarda çarpma işlemi
Ondalık sayılarda çarpma işlemi

Ondalık Sayılarla Bölme

Bir ondalık sayıyı diğer bir ondalık sayıya bölme işlemi aşağıdaki şekilde yapılır.

 • Birbirine bölünecek sayılar önce her iki sayı da tam sayı olana kadar 10 ile çarpılır. Her çarpma sonucunda, o sayıda ondalık basamak varsa virgül bir basamak sağa kaydırılır. Ondalık basamak kalmadıysa sayının sonuna bir sıfır eklenir. Kesir işlemi bölme işlemi ile özdeş olduğu için, aslında bölünen ve bölen ondalık sayıları bir kesrin payı ve paydası olarak düşünüp, her adımda kesri 10 ile genişletmiş oluyoruz.
 • Pay ve paydadaki sayıların ikisi de birer tam sayı olduğu zaman, bu iki sayı arasında normal bölme işlemi yapılır. Elde edilen sonuç iki ondalık sayının bölümüne eşittir.
Ondalık sayılarda bölme işlemi
Ondalık sayılarda bölme işlemi

« Önceki
Ondalık Sayılarda Basamak Değerleri
Sonraki »
Devirli Ondalık Sayılar


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır