Sayılara Giriş

Sayı ve Rakam

Bir çokluğu ifade etmek, saymak, ölçmek ve yorumlamak gibi işlemlerde kullanılan matematiksel nesnelere sayı denir.

Sayıları ifade edebilmek için kullandığımız sembollere rakam denir. Onluk sayma sisteminde kullanılan 10 rakam vardır.

Her rakam aynı zamanda tek basamaklı bir sayıdır, ancak her sayı bir rakam değildir.

Sayılar, rakamlar ve diğer matematiksel semboller sayesinde matematik, konuşma dillerinden bağımsız evrensel bir dil haline gelmiştir. Örneğin bugün \( 12 + 5 = 17 \) işlemi dünyanın pek çok yerinde, pek çok farklı dili konuşan insan tarafından kolayca anlaşılır.

Sayı Grupları

Sayılar belirli özelliklerine göre farklı sayı gruplarına dahil olurlar ve bu özellikleri ile o grup dahilinde incelenirler. Bunlara aşağıdaki örnekleri verebiliriz.

  • Sayı kümelerine göre sayılar: Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar vb. Sayı kümelerini bir sonraki bölümde inceleyeceğiz.
  • Pozitif ve negatif sayılar: Sıfır dışındaki tüm reel sayılar pozitif ya da negatif sayı olarak ayrılırlar.
  • Tek ve çift sayılar: Tüm tam sayılar tek ya da çift sayı olarak ayrılırlar.
  • Asal ve bileşik sayılar: Birden büyük tüm tam sayılar asal ya da bileşik sayı olarak ayrılırlar.
  • Basamak sayılarına göre sayılar: Tüm tam sayılar basamak sayılarına göre iki basamaklı, üç basamaklı vb. şekilde ayrılırlar.
  • Belirli bir sayıya tam bölünen sayılar: 5'e, 9'a, 11'e vs tam bölünen sayılar
  • Belirli bir sayı dizisinin elemanı olmasına göre sayılar: Fibonacci sayıları, karesel sayılar, üçgensel sayılar vb.
  • Özel sayılar: Bazı sayılar birtakım özelliklerine göre diğer sayılardan ayrılırlar (palindromik sayılar, mükemmel sayılar, ikiz asallar vb.). Önemli bazı özel sayıları ileriki bölümlerde inceleyeceğiz.

« Önceki
Tam Sayılar ve İşlemler
Sonraki »
Sayı Kümeleri


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır