Ters Trigonometrik Özdeşlikler

Trigonometrik fonksiyonlar arasındaki özdeşlikleri ters trigonometrik fonksiyonlara uyarlayarak yeni özdeşlikler elde edebiliriz. Bu özdeşlikler ezberlenmesi gereken birer formül değildir, her birinin türetilme mantığının kavranması yeterlidir.

Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonların Bileşkesi

Bir Fonksiyonun Kendi Tersiyle Bileşkesi

Bir fonksiyonun tersiyle bileşkesinin birim fonksiyona eşit olduğunu fonksiyonlar konusunda görmüştük.

Benzer şekilde, bir trigonometrik fonksiyonun tersi ile bileşkesi birim fonksiyonu verir.

Bir Fonksiyonun Arcsin ile Bileşkesi

Sinüs değeri \( x \) olan bir \( \theta \) açısı için, karşı kenarı \( x \) ve hipotenüsü \( 1 \) olan temsili bir üçgen çizerek diğer trigonometrik fonksiyonların arcsin ile bileşkesini hesaplayabiliriz. Bu üçgende Pisagor teoreminden komşu kenar uzunluğu \( \sqrt{1 - x^2} \) olmaktadır.

arcsin ile bileşke fonksiyon işlemi
\( \sin(\arcsin{x}) = x \) \( \csc(\arcsin{x}) = \dfrac{1}{x} \)
\( \cos(\arcsin{x}) = \sqrt{1 - x^2} \) \( \sec(\arcsin{x}) = \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \)
\( \tan(\arcsin{x}) = \dfrac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \) \( \cot(\arcsin{x}) = \dfrac{\sqrt{1 - x^2}}{x} \)

Bir Fonksiyonun Arccos ile Bileşkesi

Kosinüs değeri \( x \) olan bir \( \theta \) açısı için, komşu kenarı \( x \) ve hipotenüsü \( 1 \) olan temsili bir üçgen çizerek diğer trigonometrik fonksiyonların arccos ile bileşkesini hesaplayabiliriz. Bu üçgende Pisagor teoreminden karşı kenar uzunluğu \( \sqrt{1 - x^2} \) olmaktadır.

arccos ile bileşke fonksiyon işlemi
\( \sin(\arccos{x}) = \sqrt{1 - x^2} \) \( \csc(\arccos{x}) = \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \)
\( \cos(\arccos{x}) = x \) \( \sec(\arccos{x}) = \dfrac{1}{x} \)
\( \tan(\arccos{x}) = \dfrac{\sqrt{1 - x^2}}{x} \) \( \cot(\arccos{x}) = \dfrac{x}{\sqrt{1 - x^2}} \)

Bir Fonksiyonun Arctan ile Bileşkesi

Tanjant değeri \( x \) olan bir \( \theta \) açısı için, karşı kenarı \( x \) ve komşu kenarı \( 1 \) olan temsili bir üçgen çizerek diğer trigonometrik fonksiyonların arctan ile bileşkesini hesaplayabiliriz. Bu üçgende Pisagor teoreminden hipotenüs uzunluğu \( \sqrt{x^2 + 1} \) olmaktadır.

arctan ile bileşke fonksiyon işlemi
\( \sin(\arctan{x}) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \) \( \csc(\arctan{x}) = \dfrac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} \)
\( \cos(\arctan{x}) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \) \( \sec(\arctan{x}) = \sqrt{x^2 + 1} \)
\( \tan(\arctan{x}) = x \) \( \cot(\arctan{x}) = \dfrac{1}{x} \)

Tümler Açı Formülleri

Birbirini \( 90° \)'ye tamamlayan açıların sinüs-kosinüs, tanjant-kotanjant ve sekant-kosekant değerlerinin eşit olduğunu görmüştük.

Benzer özdeşlikleri ters trigonometrik fonksiyonlar için aşağıdaki şekilde yazabiliriz.

Diğer Özdeşlikler

Sinüs/kosekant, kosinüs/sekant ve tanjant/kotanjant fonksiyonları (oranların sıfırdan farklı olduğu açılar için) birbirlerinin çarpmaya göre tersi oldukları için, bu fonksiyonların ters fonksiyonları arasında da aşağıdaki özdeşlikleri yazabiliriz.

SORU 1:

\( \tan(\arcsin{\dfrac{2}{3}}) \) ifadesinin eşiti kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 2:

\( \tan(\arccos{x}) \) ifadesinin eşiti \( x \) cinsinden nedir?

Çözümü Göster
SORU 3:

\( \arccot{\dfrac{4}{3}} = x \) ise \( \sin{x} - \cos{x} \) ifadesinin eşiti kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 4:

\( \cos(\dfrac{\pi}{2} + \arccot{3}) \) ifadesinin eşiti kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 5:

\( \tan(\arcsin{1} + 2\arccos{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}) \) ifadesinin eşiti nedir?

Çözümü Göster
SORU 6:

\( f(x) = 4\arccos{\dfrac{x}{3}} \) ise \( f^{-1}(\pi) \) kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 7:

\( \arctan{\dfrac{1}{3}} + \arccot{2} \) ifadesinin eşiti nedir?

Çözümü Göster
SORU 8:

\( \sin(2\arccot{\dfrac{3}{4}}) \) ifadesinin eşiti nedir?

Çözümü Göster
SORU 9:

\( \cos{(2\arcsin{\dfrac{2}{3}})} \) ifadesinin eşiti nedir?

Çözümü Göster
SORU 10:

\( 6 \arccot(2x) - \pi = 0 \)

denklemini sağlayan \( x \) değeri nedir?

Çözümü Göster
SORU 11:

\( \arcsin{x} = \arccot{\dfrac{2}{3}} \) ise \( x \) kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 12:

\( \sin(\arctan{4} + \arccot{4}) \) ifadesinin değeri nedir?

Çözümü Göster
SORU 13:

\( \tan(\frac{3\pi}{2} + \arcsin{\frac{3}{5}}) \) ifadesinin değeri nedir?

Çözümü Göster
SORU 14:

\( \arccot(x - 1) - \arctan(x + 2) = 0 \) denkleminin çözüm kümesi nedir?

Çözümü Göster
SORU 15:

\( \arcsin(\frac{\sqrt{3}}{2}) + \arccos(-\frac{1}{2}) \) ifadesinin en sade halini bulunuz.

Çözümü Göster
SORU 16:

\( 9\arccot(x - \sqrt{3}) - 3\pi = 0 \)

denklemini sağlayan \( x \) değerini bulunuz.

Çözümü Göster
SORU 17:

\( \tan(\arctan{5} - \arctan{4}) \) ifadesinin eşiti nedir?

Çözümü Göster
SORU 18:

\( 3\pi - 9\arccos(x + 1) = 0 \)

denklemini sağlayan \( x \) değeri nedir?

Çözümü Göster
SORU 19:

\( 2\arccos{\dfrac{4}{5}} = \arccos{x} \)

denklemini sağlayan \( x \) değeri nedir?

Çözümü Göster
SORU 20:

\( x \gt 0 \) olmak üzere,

\( \arctan{x} + \arctan{\dfrac{1}{x}} \) ifadesinin eşiti nedir?

Çözümü Göster
SORU 21:

\( 2\arctan{\dfrac{1}{2}} - \arccos{x} = 0 \)

denklemini sağlayan \( x \) değerini bulunuz.

Çözümü Göster
SORU 22:

\( \arccos{\dfrac{1}{\sqrt{5}}} + \arccos{\dfrac{1}{\sqrt{10}}} \) ifadesinin sonucu kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 23:

\( \arctan{\dfrac{2}{3}} + \arctan{\dfrac{4}{5}} = \arctan{a} \)

denklemini sağlayan \( a \) değeri kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 24:

\( \arcsin{x} = \arccos(2x) \)

denklemini sağlayan \( x \) değerlerini bulunuz.

Çözümü Göster
SORU 25:

\( 2\arctan{\dfrac{3}{x}} = \arctan{\dfrac{2x}{9}} \)

denklemini sağlayan \( x \) değerlerini bulunuz.

Çözümü Göster
SORU 26:

\( 0 \le x \le 2\pi \) olmak üzere,

\( 2\arctan(\sin{x}) = \arctan(2\sec{x}) \)

denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözümü Göster
SORU 27:

\( \sin(\arcsin{\dfrac{3}{5}} + \arccos{x}) = 1 \)

eşitliğini sağlayan \( x \) değeri nedir?

Çözümü Göster
SORU 28:

\( x \gt 0 \) olmak üzere,

\( \tan(\arctan(3x) - \arctan{2}) \) \( + \tan(\arctan{3} - \arctan(2x)) = \dfrac{3}{8} \)

eşitliğini sağlayan \( x \) değeri kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 29:

\( x \gt -1 \) olmak üzere,

\( \arctan{x} + \arctan{\dfrac{1 - x}{1 + x}} \) ifadesinin eşiti nedir?

Çözümü Göster
SORU 30:

\( \arcsin{x} + \arccos{\dfrac{4}{5}} = 2\arctan{\dfrac{4}{3}} \)

eşitliğini sağlayan \( x \) değeri nedir?

Çözümü Göster
SORU 31:

\( 2\arctan{\dfrac{1 - x}{1 + x}} = \arctan{x} \)

eşitliğini sağlayan \( x \) değeri nedir?

Çözümü Göster
SORU 32:

\( 0 \lt x \lt \dfrac{3\pi}{2} \) olmak üzere,

\( 2\arctan{\dfrac{3}{2}} + \arctan{\dfrac{12}{5}} \)

ifadesinin eşiti nedir?

Çözümü Göster
SORU 33:

\( \sin(2\arctan{x}) \) ifadesinin \( x \) cinsinden eşiti nedir?

Çözümü Göster
SORU 34:

\( x \in \mathbb{R} \) olmak üzere,

\( \arctan{\dfrac{x - 4}{x - 3}} + \arctan{\dfrac{x - 5}{x - 1}} = \dfrac{\pi}{4} \)

denkleminin çözüm kümesi nedir?

Çözümü Göster
SORU 35:

\( 8\arctan(2x^2 - 5x + 1) + 2\pi = 0 \)

denklemini sağlayan \( x \) değerlerini bulunuz.

Çözümü Göster
SORU 36:

\( \arctan(\sqrt{5} - 2) + \arctan(\sqrt{5} + 2) \)

ifadesinin değerini bulunuz.

Çözümü Göster
SORU 37:

\( \arccot(12x) = \arctan(3x) \)

olduğuna göre, \( x \)'in pozitif değeri nedir?

Çözümü Göster
SORU 38:

\( \tan(\arcsin(-\frac{5}{13})) + \cos(\arcsin{\frac{24}{25}}) \)

ifadesinin sonucu kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 39:

\( \sin(\arcsin(x^2)) - \arcsin(\sin(2x)) = -\dfrac{3}{4} \)

Buna göre \( \arcsin{x} \) ifadesinin değeri kaçtır?

Çözümü Göster
SORU 40:

\( 0 \lt x \lt \frac{\pi}{2} \) olmak üzere,

\( \tan(\arcsin(\cos{x})) \) ifadesinin en sade hali nedir?

Çözümü Göster
SORU 41:

\( \cos(\pi - \dfrac{1}{2}\arccsc{\dfrac{13}{5}}) \) ifadesinin eşiti nedir?

Çözümü Göster
SORU 42:

\( \tan(\cos^{-1}(\sin(\sec^{-1}{\dfrac{13}{5}}))) \) ifadesinin sonucu nedir?

Çözümü Göster

« Önceki
Ters Trigonometrik Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümesi
Sonraki »
Ters Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır