Sıralı İkili

\( (a, b) \) şeklinde sıra gözetilerek yazılan ifadelere sıralı ikili denir. \( (a, b) \) sıralı ikilisinde \( a \) birinci bileşen, \( b \) ikinci bileşendir.

Sıralı ikili
Sıralı ikili

Sıralı ikililerde bileşenlerin sırası önemlidir.

İki sıralı ikili birbirine eşitse birinci ve ikinci bileşenler ayrı ayrı birbirine eşittir. Benzer şekilde, iki sıralı ikilinin birinci ve ikinci bileşenleri birbirine eşitse bu iki sıralı ikili birbirine eşittir.

\( \{ a, b \} \) ve \( \{ b, a \} \) birbirine eşit iki kümedir. \( a \ne b \) olmak üzere, \( (a, b) \) ve \( (b, a) \) ise birbirinden farklı iki sıralı ikilidir. Sıralı ikililer birer küme değildir, ama çoğu zaman kartezyen çarpımı, bağıntı ve fonksiyon gibi kümelerin elemanı olarak karşımıza çıkarlar.

Analitik düzlemde her bir noktayı ifade etmek için kullandığımız ve noktanın \( x \) ve \( y \) koordinat değerlerini gösteren \( (x, y) \) ifadesi de bir sıralı ikilidir.

Sıralı ikili olarak bir noktanın koordinatları
Sıralı ikili olarak bir noktanın koordinatları

Sıralı ikililer analitik geometriye ek olarak, denklemlerin çözüm kümelerinde, kümelerin kartezyen çarpımında, bağıntı ve fonksiyonlarda da kullanılır.

Elemanları birer sıralı ikili olan bir kümeyi aşağıdaki şekilde tanımlayabiliriz.

Bu tanıma bağlı kalarak, sıralı üçlü, sıralı dörtlü ve sıralı n'liler de tanımlayabiliriz.


« Önceki
Küme Problemleri
Sonraki »
Kartezyen Çarpımı


Faydalı buldunuz mu?   Evet   Hayır