Çemberin Analitiği

Bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesi çemberi oluşturur. Bu bölümde çemberin standart ve genel denklemini yazmayı, analitik düzlem üzerindeki konumunu ve denklemin çember belirtme koşullarını öğreneceğiz. Aynı zamanda çemberin eksenlere göre durumunu ve noktanın, doğrunun, çemberin çembere göre hangi durumlarda olabileceğini inceleyeceğiz.

Çemberin Analitiği konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Analitik Düzlemde Çember