Mutlak Değerli İfadeler

Mutlak değeri bir sayının işaretinden bağımsız olarak büyüklüğü, sayının 0'a uzaklığı ya da sayının karesinin karekökü gibi farklı şekillerde tanımlayabiliriz. Bu bölümde mutlak değerli ifadelerde işlem kurallarını, mutlak değerli denklem ve eşitsizlikleri çözmeyi ve değer aralıklarını mutlak değerle nasıl ifade edebileceğimizi öğreneceğiz. Ayrıca mutlak değer grafiklerini ve bir fonksiyonun mutlak değeri alındığında grafiğindeki değişiklikleri inceleyeceğiz.

Mutlak Değerli İfadeler konusunu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:


Sonraki »
Mutlak Değer Tanımı